27 februari 2006

Bort med elledningen genom Skogås

Vi hade kommunstyrelsesammanträde ikväll. Mötet blev nog rekordkort. Två ärenden som kunde ha lett till viss diskussion valde man att återremittera, dels en kommunal investering i bredbandsutbyggnad, dels Kristdemokraternas motion om bullerbegränsande åtgärder i förskolorna. Och Kristdemokraternas tilläggsyrkande till ett remissvar om elledningarna genom kommunen köptes med hull och hår av övriga partier.

Tillägget handlade om den elledning som går tvärs igenom Skogås. Från ställverket vid Vallstigen går den alldeles intill Brandsprutan, där jag för många år sedan gick i ettan och tvåan, förbi förskolan Storken och utmed husen på Laduvägen, Studievägen och Fäbodvägen, över järnvägen, alldeles intill förskolan Skytten och bort över Duettvägen, Kvintettvägen, Klangvägen och Musikalvägen för att på andra sidan Mörtviksvägen försvinna ner under jorden lagom till att villaområdena börjar.

Jag vill helt enkelt att den ska gå under jorden hela vägen, och höll ett förhållandevis känslosamt anförande om det på senaste kommunfullmäktige. Det är helt enkelt alldeles för många bostäder och skolor/förskolor som ligger alldeles för nära den här ledningen och det är ärligt talat märkligt att den fortfarande, efter alla dessa år, finns kvar där den är.

Tyvärr hade kommunen missat att nämna någonting om den i sitt remissvar, där man koncentrerat sig på den ledning som går genom Kungens Kurva och hindrar utbyggnaden av detta handels- och industriområde. Men handel och industri i all ära - naturligtvis är våra bostadsområden nog så viktiga! Därför är jag väldigt glad att hela kommunstyrelsen slöt upp bakom vårt förslag.

Ännu ett bevis på att det faktiskt går att påverka. Sedan är det risk för att det ändå kommer att dröja ett antal år innan den där ledningen är borta. Men jag lovar att jag ska fortsätta att driva på.

Inga kommentarer: