18 april 2006

Bryr sig sossarna egentligen om arbetstryggheten?

Kommunfullmäktige godkände idag årsredovisningen för 2005, men naturligtvis inte utan en intensiv debatt först.

Mitt eget deltagande inskränkte sig till äldreomsorgsnämndens område, för ovanlighetens skull. I årsredovisningen berättade att en kvinna som jobbade i äldreomsorgens personalpool om sitt arbete. Jättebra, tycker jag. Men hon berättade att de var fyra stycken fast anställda, i övrigt förlitade man sig på timvikarier. Jag kollade upp i statistiken hur många timvikarier det rörde sig om och hur mycket de jobbade.

Drygt 272.000 timmar! Under år 2005 jobbade de drygt 272.000 timmar. Det motsvarar, enligt min överslagsberäkning, cirka 144 heltidstjänster.

Man har alltså fyra (4) fast anställda, med månadslön, anställningstrygghet, ersättning om de blir sjuka och friskvård för att de inte ska bli det, samt motsvarande etthundrafyrtiofyra (144) som saknar allt detta. Om de inte behövs en månad, då får de inte en krona i lön. Om de blir sjuka och inte har några pass inbokade kan de få upp till fjorton (14) karensdagar, fram till dess att Försäkringskassan träder in, för de har ju faktiskt ingen anställning och därför inte heller någon arbetsgivare. Och om arbetsgivaren till exempel har tröttnat på att de kritserar den bristfälliga vården, då kommer de inte att få några nya pass. (Jag har sett motsvarande saker hända i min bransch, tågtrafiken.)

Jag kan förstå att det finns arbetsgivare som är orolig för att anställa personal, därför att de inte vet om deras produkter eller tjänster kommer att efterfrågas i framtiden och det kostar både kraft och pengar att göra sig av med personal. Men i Huddinge kommun kan vi vara rätt så säkra på att vi kommer att ha äldre som behöver tas om hand även i framtiden.

Nej, här handlar det nog snarare om en kombination av snålhet och dålig planering. För det är naturligtvis billigare att lita till personal som man inte behöver betala en krona för när de inte behövs på jobbet, och det kräver en viss planering att se till att det finns lagom antal anställda för att täcka upp de normala vakanserna.

Jag har inte en aning om hur många anställda som skulle behövas i vikariepoolen, men bara bland stationsvärdarna tror jag att det finns åtminstone ett trettiotal på Citypendeln (förutom timvikarier), och det finns säkerligen utrymme för bra många fler i äldreomsorgen som helhet. Under 2005 stod timvikarierna för cirka 12 %, en åttondel, av arbetet inom äldreomsorgen, och enligt uppgifter från förvaltningen har det stigit till mellan 15 och 20 % under 2006.

Om sossarna menar allvar med sitt prat om att få bort de ofrivilliga deltiderna och inte försämra arbetstryggheten så måste de upp till bevis. I äldreomsorgsnämnden är det tydligt att de agerat i rakt motsatt riktning.

Inga kommentarer: