18 oktober 2006

"Fyra som ska styra över dig"

I nya numret av Mitt i Huddinge finns på framsidan (dvs sidan efter reklamsidan som är längst fram...) en stor fin bild på Bosse Trygg, Åke Blomqvist, Tomas Hansson och Katharina Wallenborg, gruppledarna för de fyra partier som kommer att styra Huddinge de närmaste åren.

Men sen så är det en rubrik intill bilden och den blev ju lite märklig: "Fyra som ska styra över dig". För en av de grundläggande poängerna med alliansens valmanifest i Huddinge är ju just att medborgarna ska få styra mer över sina egna liv, istället för politikerna.

Fast det hade förstås förvånat om rubriken hade varit "Fyra som jobbar för att du ska få styra mer över ditt liv". Även om det ger en mer rättvisande bild.

Inga kommentarer: