26 oktober 2006

Huddinges nya ledning

Idag har de nya kommunalråden i Huddinge presenterats, liksom vilka som ska vara ordförande i de olika nämnderna. För Kristdemokraternas del kan man väl konstatera att Tomas Hansson som kommunalråd var en lågoddsare. Nu kommer han att bli samhällsbyggnadsnämndens ordförande och få ett samordningsansvar för miljö-, samhällsbyggnads- och trafikfrågorna i kommunen.

Mer överraskande för de flesta är kanske att jag har nominerats som ordförande för äldreomsorgsnämnden. Jag är naturligtvis väldigt glad över att få den rollen. Det känns otroligt spännande, för det är ett område där det finns mycket att göra. Att få ansvar för en av partiets verkliga hjärtefrågor är en stor utmaning. Nu ska vi införa en värdighetsgaranti i äldreomsorgen, skapa fler platser i demensboenden och öka valfriheten och mångfalden i hemtjänst och särskilda boenden.

Wish me luck!

Inga kommentarer: