18 oktober 2006

Om enhetstaxans avskaffande och behovet av en ny enhet

Alla tidningar har idag skrivit om hur den nya majoriteten tänker avskaffa enhetstaxan. Och det är väl i och för sig inte så oväntat. Både (m) och (fp) gick till val på det, och fick tillsammans nästan egen majoritet av väljarna.

Men jag hoppas att man från det nya alliansstyret nu sträcker ut en hand mot socialdemokraterna och försöker få med dem i en bred uppgörelse om framtidens kollektivtrafiktaxor. Jag vet, jag vet, sossarna förtjänar det absolut inte med tanke på hur arrogant och maktfullkomligt de hanterat de här frågorna under de senaste fyra åren.

Det vore dock bra för kollektivtrafiken och bra för Stockholm om man kunde få en bred uppgörelse om så pass grundläggande frågor som hur själva taxesystemet ska se ut.

Inga kommentarer: