20 juni 2007

Huge beslutar om bostadsrättsomvandling

Idag fattade Huges styrelse beslut om principerna när hyresgäster vill ombilda sina fastigheter till bostadsrätter. I beslutet klargörs att värdering av fastigheterna ska ske när 40 % av hyresgästerna i fastigheten så önskar, att värderingen ska göras av oberoende värderingsman och att försäljningen ska ske utifrån marknadspris enligt värderingsmodellen för exklusiv försäljning till bostadsrätt under ombildning (som det så fint heter). Inga försäljningar ska ske med förlust jämfört med bokfört värde. Undantag från försäljning görs för nyproducerade lägenheter, studentbostäder och lägenheter i centrumanläggningar såsom Huddinge C, där det ju finns ett stort värde för fastighetsägaren att äga hela anläggningen.

Processen är förhållandevis enkel, reglerna tydliga och bolaget ska inte försöka pådyvla hyresgästerna en bostadsrättsomvandling mot deras vilja, utan allt som sker ska ske utifrån önskemål från hyresgästerna. Både bolaget, kommunen (och därmed kommuninvånarna) och hyresgästerna blir vinnare. Jag är väldigt nöjd med hur det här ska fungera. Naturligtvis reserverade sig (s) och deras stödparti (mp). (Vänsterpartiet skulle förstås också ha reserverat sig ifall de hade närvarat, vilket de inte gjorde.)

Inga kommentarer: