20 juni 2007

Kommundelningsutredningen presenterad

Från Huge styrelsemöte rusade jag direkt till presentationen av utredningen om förutsättningarna för en delning av Huddinge kommun, som gjorts av experter på Sveriges Kommuner och Landsting.

Rapporten visar klart att det finns förutsättningar för en kommundelning, även om det svårbegripliga skatteutjämningssystemet skulle ge något lägre ersättning per invånare för individ- och familjeomsorgen i "rest-Huddinge".

Själv har jag aldrig tyckt att ekonomin har varit det främsta argumentet för en kommundelning. Ekonomin beror ju till syvende och sidst på hur kloka beslut som fattas av politiker och tjänstemän i kommunen. Nej, skälet för en kommundelning är istället att skapa kommuner med en större legitimitet hos medborgarna - och det tror jag att man skulle få i det nya Trångsunds kommun.

Men innan dess måste man förstås ha en folkomröstning där medborgarna i Skogås/Trångsund får säga sitt, och innan dess bör man genomföra en opinionsmätning bland dem som bor i Mellansjö, Vidja och Svartvik för att höra efter vilken kommun de vill höra till. Det sistnämnda var kanske den starkaste slutsatsen av utredningen, och en som jag helhjärtat ställer mig bakom.

Utredningen finns att läsa här: http://www.huddinge.se/upload/PolitikOdemokrati/Dokument/Slutrapport%20Huddinge.pdf

Inga kommentarer: