25 juni 2007

Krafttag mot tonårsaborterna

Statistiken visar att tonårsaborterna ökar kraftigt i Sverige, rapporterar DN idag (http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=664483). Det är otroligt sorgligt. Vi borde alla erkänna att varje abort är ett misslyckande för vårt land och den politik som förs här. Vi klarar inte av att skydda de allra svagaste och mest försvarslösa.

Vi måste se till att förändra situationen. Vi måste få igång ett målmedvetet arbete på alla plan i samhället. Därför känns det väldigt bra att vi i den politiska majoriteten i kommunens mål och budget för 2008 har gett ett riktat uppdrag till socialnämnden att "tillsammans med skolorna arbeta för att förebygga oönskade graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar bland tonåringar och unga vuxna."

Jag hoppas att vi om ett eller ett par år kommer att kunna se konkreta, mätbara resultat av detta arbete: att trenden vänder och antalet aborter istället börjar minska i Huddinge.

Inga kommentarer: