19 juni 2007

(s) vill bromsa nytt äldreboende i Vårby

Socialdemokraterna yrkade i kommunstyrelsen igår återremiss respektive bordläggning på alla ärenden som berörde det nya äldreboende i Vårby, som Alliance Fastighetsutveckling och Carema Omsorg planerar. Vänsterpartiet yrkade av socialistiska skäl avslag.

Den officiella anledningen till (s) yrkande var att det inte framgick av ärendet att det var Carema som skulle driva boendet. Yrkandet känns märkligt. När det gäller planärenden, exploateringsavtal etc så är utföraren inte någon fråga för oss - kommunstyrelsens ansvar gäller marken, byggnaden, samhällsplaneringen, inte vem som ska bo i kåken eller vilket företag som ska bedriva industriverksamheten eller, som i detta fall, vården.

Hade det rört sig om ett avtal om köp av vårdplatser skulle det vara helt annorlunda. Då är det naturligtvis av stor vikt att veta vem det är vi samarbetar med. I det här fallet kan man konstatera att vi sedan många år tillbaka har ett ramavtal med Carema om köp av platser vid behov. Det avtalet kvarstår. Samtidigt har vi egentligen ingen möjlighet att påverka vem som bedriver egenregiverksamhet i lokalerna, så länge de sköter sig - Carema kan när som helst sälja sin verksamhet i kommunen till en annan entreprenör, ifall de så önskar.

Jag ser verkligen fram emot det nya äldreboendet i Vårby, och jag vet att många vårbybor också gör det. Det är bra att det finns privata alternativ i kommunen och det är viktigt att äldre vårbybor får ett attraktivt alternativ i sin närmiljö (kommunen har idag bara 11 platser i särskilt boende i Vårby, det lilla demensboendet Björkbacken på Vårby allé).

Jag hoppas alltså att bygget snart kommer igång - utan onödiga återremisser eller bordläggningar.

Inga kommentarer: