12 juni 2007

Sänkt skatt och bra fokus i äldreomsorgen

Så är då budgetfullmäktige till sist över. Det känns bra. Vi har tagit en rad viktiga beslut. Inte minst har vi för andra året i rad fattat beslut om att sänka skatten, denna gång med 15 öre, och samtliga nämnder har fått ett uppdrag att arbeta för att möjliggöra framtida skattesänkningar. Det behövs, inte minst för att skillnaden mellan Huddinge och många andra kommuner i länet (t.ex. vår stora granne Stockholm) är så väldigt stora - och inte till vår fördel.

Men vi har också fattat en rad viktiga beslut för äldreomsorgen. Vi har gett nämnden fyra viktiga, centrala, övergripande riktade uppdrag som på ett väldigt tydligt sätt fokuserar på det som är äldreomsorgsnämndens kärnuppdrag – att erbjuda våra äldre en god och värdig vård och omsorg.

Det första uppdraget är att utveckla kommunens värdighetsgaranti för att säkerställa ett respektfullt bemötande. Det handlar om att ansluta sig till den nationella värdighetsgarantin, när Värdighetsutredningen kommer med sitt förslag i mars. Jag ser med stor nyfikenhet fram mot utredningens förslag och tycker att det är otroligt viktigt att vår äldreomsorg får den här kvalitetsstämpeln.

Nästa uppdrag är att utveckla stöd och utbildning till anhörigvårdare. Det är ett uppdrag som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Vi har en hel del idag, men vi måste ändå fortsätta att utvecklas på det här området. Tillsammans med föreningar, kyrkor, företag, högskolor och, inte minst, enskilda människor ska vi jobba för att göra livet lite bättre för anhörigvårdarna.

Det tredje riktade uppdraget till äldreomsorgsnämnden är att medverka till ökat regionalt samarbete i Stockholms län beträffande särskilda boenden för att tillgodose behoven av olika profilboenden och förbättrat kundval.

De äldre som behöver ett särskilt boende har väldigt många olika behov och önskemål och ingen kommun, inte ens Stockholms stad, kan själv tillgodose alla dessa. Men tillsammans skulle vi ha mycket bättre möjligheter. Därför ska vi jobba för ett ökat regionalt samarbete.

Profilboende kan handla om olika medicinska specialiseringar, men det kan också handla om till exempel olika etniska, religiösa eller språkliga minoriteter. Idag finns en del exempel, men jag ser fram emot att alternativen blir många fler.

Jag tror också att det är viktigt att vi är öppna för att profilerna kan komma att se helt annorlunda ut än dem som jag har nämnt här. Kanske kommer vi att få se speciella avdelningar för kattälskande tanter eller fotbollsälskande gubbar. Jag vet inte, men ett vet jag:
att det är de äldres behov och önskemål som ska styra.

Därför är det också så viktigt med ett förbättrat kundval för våra äldre. Tyvärr valde vänsteroppositionen att säga nej till detta, men det visar väl kanske på den skillnad i grundinställningen som finns mellan dom och oss. Vi vill verkligen prioritera att den äldre ska få makt över sitt eget liv.

Däremot fanns det en bred enighet bakom det fjärde uppdraget till nämnden: att med hjälp av IT utveckla dokumentation och uppföljning av verksamheten. Det här är ett område där vi måste bli bättre - för att våra äldre och deras anhöriga ska kunna känna trygghet, men också för att vår personal ska slippa anklagelser om att inte har gjort sitt jobb. Alla tjänar på att vi har bra system för dokumentation och uppföljning. Därför är det här ett prioriterat område under nästa år - och jag är glad att vi redan till hösten kan börja testa det mobila IT-verktyget "Mobipen" i vår hemtjänst. Det är ett intressant steg på vägen.

I projektplanen för kommande år, som alltid tas i samband med budgeten, har vi också fått med inte mindre än tre olika helt nya äldreboenden - ett i Visättra Ängar i Flemingsberg, ett i Rosenhill i Fullersta och ett i Vårby gård. Det tycker jag känns jätteroligt och viktigt - även om jag måste medge att det hade känts ännu roligare om (s), (v) och (mp) också hade stött samtliga tre projekt. Nu vidhöll de tyvärr sin tidigare inställning att hellre vilja ha en jätteanläggning i Visättra istället för att också skapa ett nytt boende närmare centrala Huddinge.

Vi får hoppas att de kommer på bättre tankar framöver. För även om vi har makten så känns det bra om vi kan få en bred och långsiktig enighet om färdriktningen inom äldreomsorgen.

Inga kommentarer: