27 juni 2007

Stimulans med Maria Larsson-pengarna

Britt-Marie Karlén, chefen för äldreomsorgen i kommunen, ringde just och berättade att vår ansökan om stimulansmedel (de s.k. Maria Larsson-pengarna) nu har beviljats och att vi därmed fått drygt 4,8 Mkr per år i år och nästa år för att utveckla äldreomsorgen. Pengarna kommer bland annat att användas till läkemedelsgenomgångar och förebyggande hembesök hos våra äldre - viktiga, värdefulla åtgärder som på sikt kommer att leda till såväl bättre hälsa och livskvalitet för våra äldre som minskade kostnader för kommun och landsting. Man förstår verkligen att de kallar pengarna "stimulansmedel", för det är verkligen stimulerande att hitta sådana lösningar. ;-)

Inga kommentarer: