05 juni 2007

Total splittring i oppositionen

Oppositionen skulle ha kommit in med sitt budgetförslag för 2008 den 1 juni, så nu börjar det så sakteliga droppa in olika alternativ. Det jag redan nu kan konstatera är att oppositionen aldrig varit så splittrad som nu. Det blir inte mindre än fyra olika alternativ till majoritetens budget - ett från Socialdemokraterna och Miljöpartiet, ett från Vänsterpartiet, ett från Huddingepartiet och ett från Sverigedemokraterna. Det finns inte många likheter dem emellan, kan jag också konstatera. Mest anmärkningsvärt av det jag läst hittills är kanske att Vänsterpartiet räknar med 95 mkr mer i statsbidrag än vi andra. Jag ser fram emot en spännande votering i kommunfullmäktige om hur stora statsbidragen kommer att bli...

Inga kommentarer: