21 februari 2008

Korsningskaos

Läser en märklig artikel i veckans Mitt i Huddinge. Rubriken är "Olycksdrabbad väg ska bli säker", och det är ju positivt. Huddingevägens korsning med Ågestavägen har i många år varit ett problemområde och att det finns ett akut behov av förändring tror jag att de flesta politiska partier har varit överens om väldigt länge.

Frågan är bara hur, och vem som ska betala.

Artikeln inleds med ett par "vanliga invånare" som får berätta om hur farlig korsningen är och hur bra det vore med en gångbro. Sedan får, av någon för mig okänd anledning, Erik Wiker (fp) berätta att det här blir en kanonlösning - om kommunen får igenom det.

Men som avslutning får Kristdemokraternas kommunalråd Tomas Hansson berätta om de problem som faktiskt finns med projektet: dels ekonomin, dels frågan om hur man ska kunna ta sig upp till och ner från själva gångbron. Ska man leva upp till de krav på tillgänglighet som ställs för att övergången ska fungera även för funktionshindrade måste man nämligen antingen ha hissar eller ramper med ganska lätt lutning. Med rampalternativet måste man därför ta ganska - för att inte säga väldigt - stora ytor i anspråk, vilket kan göra att gångbroalternativet känns opraktiskt för den som bara vill ta sig från en butik på ena sidan Huddingevägen till en på den andra.

Det här vet Tomas bland annat därför att vi kristdemokrater för några år sedan motionerade om just en sådan här lösning och då fick en utförlig beskrivning av problemen. När man läser artikeln kan man nästintill få intrycket av att det är Tomas som håller emot, medan han i verkligheten arbetat hårt för en lösning men inte vill ge folk orealistiska förhoppningar.

Det känns besynnerligt. Egentligen borde det väl vara journalisterna som kritiskt granskar luftiga löften från politiker - inte politiker som försöker mildra orealistiska förväntningar som skapas av journalister???

Hur som helst, jag hoppas att Tomas och de andra i samhällsbyggnadsnämnden verkligen lyckas hitta en bra lösning så att vi kan få en trafiksäkrare korsning redan innan Huddingevägen byggs om om 10-15 år. Och att den bristfälliga journalistiska presentationen av problematiken inte bidrar till att skapa ilska och ytterligare kaos för stuvstabor och andra som frekventerar den där korsningen.

Inga kommentarer: