12 februari 2008

Vallentuna värt att titta på

I kommunfullmäktige igår debatterades som vanligt kommundelningsfrågan - på det gamla vanliga sättet; samma människor som sade samma saker som de sagt så många gånger förr. Med ett undantag. Vi i majoriteten lät bli att förlänga plågan utan nöjde oss med att Bosse Trygg gjorde några korta och slagkraftiga inlägg.

Intressantare än fullmäktigedebatten var det studiebesök som jag och några andra politiker från östra kommundelen under eftermiddagen gjorde hos kommundirektören i Vallentuna. Vallentuna är till invånarantalet inte mycket större än Skogås-Trångsund, men visar från år till år att de har förmågan att både sköta ekonomin på ett bra sätt (ca 1 kr lägre kommunalskatt än Huddinge) och ge invånarna god service (betydligt bättre resultat än Huddinge i SCB:s medborgarundersökning).

Vad är hemligheten? undrade förstås vi. Svaret kan tyckas lika enkelt som genialiskt. Korta beslutsvägar, effektiv förvaltning, låga IT-kostnader genom att använda beprövade metoder. Vi kommer att ha mycket att lära av Vallentuna ifall det blir ett ja i folkomröstningen. Jag måste erkänna att jag blev väldigt uppmuntrad när jag såg exemplet Vallentuna.

Och blir det ett nej så bör inte det i sig innebära att förändringstakten minskas. Huddinge kommun skulle behöva effektiviseras i vilket fall som helst. Hur kan vi korta beslutsvägarna? Hur kan vi effektivisera förvaltningen? Hur kan våra IT-investeringar bli mer lönsamma? Det är frågor som vi måste ställa oss varje dag, både politiker och tjänstemän.

Inga kommentarer: