05 februari 2008

Patientdatalagen och Storebror

Jag har nåtts av ett pressmeddelande med den extremt osexiga rubriken "Lagrådsremiss om ny patientdatalag". Innehållet är kanske inte så mycket sexigare - men definitivt viktigt. Jag tror att alla vi som på ett eller annat sätt arbetar med vård och omsorg har upplevt problemen med IT-system som inte samarbetar, gamla tekniska lösningar och bristande vårdkontinuitet och patientsäkerhet. En ny patientdatalag kommer inte i ett vips att råda bot på problemen, men den utgör en viktig förutsättning för att vi ska kunna komma vidare. Att man dessutom kan använda tekniken för att skapa ett bättre integritetsskydd för den enskilde är ännu en bonus. IT-samhället innebär inte någon orwellsk mardröm om de juridiska förutsättningarna är de rätta - istället ska vi som patienter ha möjlighet att styra över vad Storebror ser.

Inga kommentarer: