29 februari 2008

Fritt Val-utredningen är här!

Så har då till sist regeringens särskilda utredare Acko Ankarberg Johansson presenterat Fritt Val-utredningens förslag om en ny lag om valfrihetssystem. Det mesta som sades på presskonferensen var känt sedan tidigare och jag måste erkänna att jag under de cirka 50 minuter som gått sedan utredningen presenterades inte ens hunnit skumma igenom de 430 sidorna text. Hittills har jag dock inte hört något som ändrar min grunduppfattning, att det här är ett system som vi borde införa i Huddinge. Tvärtom, det känns allt mer uppenbart att den här lagen borde ha införts för många år sedan. Vi får vara glada att Maria Larsson och den nuvarande regeringen använder det statliga utredningsväsendet till att genomföra förändringar i samhället istället för att som den förra regeringen mest använda det till att begrava jobbiga frågor. Förhoppningsvis håller nu tidplanen så att vi har en ny lag fr.o.m. den 1 januari nästa år.

Hela utredningen hittar du här: http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/94/54/cf38f67f.pdf

Inga kommentarer: