28 februari 2008

Hbt-åldringar i fokus i tidningarna

Med anledning av Socialstyrelsens lägesrapport "Vård och omsorg om äldre", som publicerades igår, skriver tidningarna framför allt om situationen för hbt-personer, även om det naturligtvis bara var en liten del av vad rapporten tar upp. SvD har rubriken "Hbt-åldringar utsatt grupp".

Redan när jag tillträdde för mer än ett år sedan tog jag upp frågan om hur vi behandlar hbt-personer i äldreomsorgen i samtal med chefer på förvaltningen. Förvaltningens värdegrund är mycket tydlig: vi ska behandla var och en som en unik person, alla ska få ett respektfullt och värdigt bemötande.

Men hur är det då i praktiken? I en debatt i kommunfullmäktige förra året påtalade en vänsterpartist problemet med diskriminerande behandling av homosexuella. Efter debatten hade jag ett samtal med honom och frågade om han kände till något konkret fall i Huddinge. Han berättade att han bara hade andrahandsuppgifter från någon som kände någon. Jag bad honom skicka vidare alla konkreta exempel till mig, så skulle jag se till att vi sätter in åtgärder för att komma till rätta med missförhållanden.

Än har jag inte hört något, men löftet kvarstår och gäller naturligtvis inte bara denne vänsterpartist. Förekommer det diskriminerande behandling inom någon del av Huddinges äldreomsorg så ska vi naturligtvis genast sätta in kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med det. Ett värdigt och respektfullt bemötande ska gälla var och en i äldreomsorgen, varje dag.

För övrigt håller jag med min partikamrat Ewa Samuelsson att valfrihet är nyckeln för att kunna ge en god äldreomsorg till olika människor - inklusive hbt-personer. Människor blir inte mindre olika när de blir äldre. Vi föds som original och blir sedan allt mer originella...

Inga kommentarer: