15 maj 2009

Vårdvalet lockar nya specialister

I veckans Dagens Medicin (pappersupplagan) berättas att det nu är rekordmånga ST-läkare som specialiserar sig på allmänmedicin. Jättebra! Det har funnits en brist på vårdcentralsläkare under en följd av år, samtidigt som behoven har ökat. Allmänmedicin har inte haft den status i läkarvärlden som det kanske borde och behöver ha.

Men nu har alltså en förändring skett och rekordmånga söker sig till ST-utbildningen i allmänmedicin. Jag tror inte att det är en slump att det sker samtidigt som man inför vårdval inom det här området i hela Sverige. Fokus förskjuts mot patienternas välbefinnande och nöjdhet och en intensiv utveckling sker för att på bästa sätt tillmötesgå kundernas krav. En sådan miljö lockar, där finns det utvecklingspotential och utrymme för skaparkraft hos våra unga läkare.

Nästa utmaning är att göra en annan bristspecialitet, geriatrikern, attraktiv för de unga läkarna. Jag vet inte hur, men det måste ske. En väldigt stor del av vården ges idag till äldre människor och den utvecklingen lär snarast accentueras under åren som kommer. Då behöver vi specialister på just äldres sjukdomar.

Inga kommentarer: