06 maj 2009

Vad händer med Huddinges apotek? - hela listan!

Att jag är entusiastisk inför apoteksmonopolets avskaffande är ingen hemlighet - jag har bloggat om det flera gånger (t.ex. den 5 januari 2008 och den 29 april 2006).

En del i avmonopoliseringen är försäljningen av en del av dagens statliga apotek. Nu har jag kikat på hela listan (som ni kan hitta hos Apoteket Omstrukturering AB) och kan konstatera att två av dagens blott fem apotek i Huddinge kommun blir kvar i statlig ägo, nämligen det på Huddinge sjukhus och det i Skogås C. Övriga tre (Huddinge C, Stuvsta C och Kungens kurva) säljs till större privata företag, inget är aktuellt för försäljning till småföretagare.

Samtidigt kan man konstatera att det borde finnas ett mycket stort utrymme för nyetableringar i kommunen; i kommuner av jämförbar storlek (Eskilstuna, Gävle, Sundsvall) finns det ungefär dubbelt så många apotek som i Huddinge. Jag vet att det finns apoteksföretag som redan uttryckt intresse att etablera helt nya apotek i kommunen och hoppas förstås att det snart ska komma till stånd. Vi behöver fler apotek - inte minst i Trångsund och Vårby, där det idag helt saknas apotek - och bättre öppettider.

DN DN SvD SvD

Inga kommentarer: