05 maj 2009

Intressant trafikutspel - men mycket ännu oklart

En rad ledande borgerliga stockholmspolitiker gör idag ett trafikutspel på DN Debatt, med ett förslag till överenskommelse mellan staten och Stockholms-regionen kring finansieringen av de närmaste årens stora och helt nödvändiga trafiksatsningar i regionen. Sammanlagt ska 100 miljarder kronor investeras under de närmaste tolv åren, och regionen ska genom trängselskatter, vägavgifter, landstingsinvesteringar och kommunal och privat medfinansiering stå för hälften av den summan, föreslår alliansföreträdarna med Sten Nordin i spetsen.

Tyvärr kan en debattartikel inte ge hur mycket information som helst. Detaljerna är i många fall vaga kring vilka projekt som är med i förslaget och vilka som inte är det, vilken finansiering som man har tänkt sig för olika projekt och så vidare. För Huddinges del kan jag konstatera att Södertörnsleden omnämns, medan Tvärbanan Syd förbigås med tystnad. Vad betyder det?

Ännu återstår utan tvivel väldigt mycket att göra innan finansieringen av de stora infrastrukturprojekten är klar. Men det är bra att det finns en öppenhet från alla de fyra allianspartiernas sida att diskutera även sådana lösningar som kan vara kontroversiella bland de egna väljargrupperna, till exempel trängselskatt även på Essingeleden när Förbifart Stockholm äntligen finns på plats. Den sortens nytänkande behövs om vi till sist ska kunna få fram de vägar och spår som stått på agendan åtminstone sedan Dennis-paktetets dagar.

DN DN Dagens Samhälle

Inga kommentarer: