08 december 2009

Hårdare tag mot dopning - JA!

Folkhälsominister Maria Larsson (KD) aviserar i Dagens Nyheter idag att skärpta straff för dopning är att vänta. Utmärkt!

Man kan naturligtvis ha många olika ingångar till den åsikten. En viktig aspekt är förstås folkhälsan. Dopning är inte nyttigt, om man säger så. Det är rimligt att straffen för dopningsbrott ligger i linje med dem som gäller för narkotika.

Att jag själv tycker att frågan är så viktig handlar dock snarare om min passion för cykelsport och fair play inom idrotten. Cykelvärlden har som bekant haft sin beskärda del - ja, mer än så! - av dopningsskandaler. Det har gått så långt att den som gör bra resultat på en bergsetapp i någon av de stora tourerna ofrånkomligen ifrågasätts: Är inte det här bara ännu ett exempel på en dopad atlet? Sverige är långt ifrån värst i klassen, men vi har inte varit förskonade från skandaler ens inom den här i landet mycket marginella cykelsporten. Både etablerade stjärnor och lovande ungdomar har stängts av.

Vill vi rädda sporten måste det till tuffare tag. Förändrade attityder bland ledare och fans. Fler och bättre dopningstester och strängare sportsliga straff för den som åker fast. Men också en tuffare lagstiftning och hårdare tag i det vanliga rättssystemet. En läkare eller ledare som förmedlat dopningspreparat ska inte bara bli en paria i sportvärlden utan naturligtvis också avtjäna ett kännbart straff utanför sporten.

10 kommentarer:

k sa...

jag hoppas verkligen att ni tar ert förnuft till fånga i denna frågan. vem är det som tjänar på denna hets mot doping? det finns inga likheter med dopingpreparat och narkotika! detta förslag gör det ännu besvärligare för oss som måste åka utomlands för att få medicinsk behandling som vi inte kan få i Sverige. som vanligt kommer detta endast leda, precis som med narkotikan, att det blir mer attraktivt för ungdomar och mer lönsamt för de som handlar med preparaten. läs in er på medicinska fakta angående dessa preparat lögnerna och myterna som sprids om dessa, ofta av sådana som man tror skall veta, ex. dopingjouren, är av ofantliga proportioner. dessa preparat blir, tvärtemot vad motståndarna än motståndarna säger, bara viktigare och viktigare inom modern medicinsk vård och inom tio till femton år kommer man att vilja göra detta även i sverige. men har man då byggt upp en opinion mot dessa preparat kommer det att ta ännu längre tid. jag kan inte se det på något annat sätt än att dessa preparat är ett problem för de som försöker moralisera istället för att använda fakta och logik och sunt förnuft.

Karl Henriksson sa...

Jag kan hålla med om att många preparat som används inom dopning också är viktiga inom medicinsk vård. CERA, som kallas tredje generationens EPO, är till exempel en medicin som är viktig i behandlingen av anemi hos patienter med nedsatt njurfunktion. Däremot är det inte lämpligt att cyklister, friidrottare eller andra tränings- och tävlingsmänniskor använder medicinen som prestationshöjare. Det är naturligtvis bara den illegala användningen som ska stoppas, den som faktiskt behöver en medicinsk behandling ska kunna få den i Sverige, nu och i framtiden.

k sa...

Jag trodde också att jag kunde få den medicinska behandling i Sverige som var nödvändig, men så var det inte för mig och är så för många fler. vi får istället lära oss om den faktiska orsaken till den sjukdomen vi nu må ha, ta reda på vilka läkare i världen som har förstått och också vågar ge korrekt behandling och sedan öppna plånboken själva. EPO är nog inget som någon amatöridrottare skulle överväga att ta dessutom tycker jag att man skall skilja på sin önskan om att ha en dopingfri idrott (som inte har förekommit sedan antiken och aldrig kommer att finnas i framtiden) och sin vilja att skapa nyttiga lagar.

I sverige ges till exempel inte mig veterligen AAS och testosteron mot muscel-wasting vid AIDS. ett mycket effektivt sätt för dessa AIDS-sjuka att minska sitt lidande och förlänga sitt liv. (jag är dock inte en av dessa).

hursomhelst tycker jag att man återigen skall fundera över vad följderna blir, på flera plan, vid illegalisering generellt och ökade straff specifikt för dessa preparat. vad man nog måste säga och som du säkert känner till är att man vet av tidigare erfarenheter ( jag syftar på narkotikapolitiken och i viss mån ökningen av AAS-bruket som skedde vid den senaste skärpningen i lagen mot dessa preparat) är att bruket/missbruket inte kommer att minska.

jag tycker att det vore bättre om ni engagerade er i det du skriver i den sista meninngen. "den som faktiskt behöver en medicinsk behandling ska kunna få den i Sverige, nu och i framtiden"
mvh

Karl Henriksson sa...

Det är inte så många varianter av anabola steroider som är tillåtna i Sverige, men testosteron är faktiskt tillgängligt i olika former - bland annat för att motverka just "muscle-wasting" pga låga testosteronhalter i blodet.

Som sjukvårdspolitiker kan jag försäkra dig att jag och mina kollegor använder väldigt mycket mer energi åt att se till att läkemedelsbehandlingar blir tillgängliga för svenska patienter än åt att stoppa missbruket av dopningspreparat. Det ena utesluter dock inte det andra.

k sa...

jag känner väl till vilka preparat inom detta område som används i sverige och till vad, dock finns det mycket kvar att önska men vi kanske kommer dit så småningom.

tillexempel borde inte Armour Thyroid vara ett licenspreparat då 90% av de som behandlas med levaxin eller kombinationsbehandlingen levaxin liothyronin upplever en klar förbättring när de får prova detta preparat, tyvärr är detta något som tillåts mycket för sällan pga krånglet med licensförfarandet. anledningen till denna situation är, som nästan alltid i dessa sammanhang att läkemedelsföretagen lobbar hårt för att få sälja de för dem mest lönsamma preparaten och skapa restriktioner för de andra.

ytterligare ett exempel är melatonin som är ett "signalämne" som förekomer naturligt i olika typer av föda. detta ämne kan därför inte patenteras och fanns att tillgå utan licens tills nyligen. nu har man licensbelagt detta och istället introducerat circadin som man har lyckats patentera på grund kapselns depotfunktion. depotfunktionen är inget som tillför något rent medicin snarare tvärtom, dessutom är preparatet åtminstone dubbelt så dyrt som enklare beredningsformer. melatonin är ett utmärkt, billigt och garanterat hälsosamt alternativ till benzodazepin- benzodiazepinliknnande sömnmedel vilka är storsäljare med stora biverkningar (beroende, abstinens osv.) varför vill man inte göra dessa "goda" billiga, icke patenterbara preparat mer lättillgängliga istället för tvärtom?

anledningen till att jag är negativ till den kraftiga antidopinghetsen är att detta bygger upp en än större misstro och rädsla hos allmänheten och läkarkåren för dessa utmärkta läkemedel (hormonpreparaten) än vad som är önskvärt. om någon som inte är påläst inom orådet hör talas om "anabola steroider" tänker de genast på galningar, muskelbyggare och allmänt kriminella individer. detta skapar en broms inom ett medicinskt område där vi i Sverige verkligen inte ligger i framkant utan släpar efter.
hursomhelst har det varit trevligt att utbyta tankar med dig även om jag inte tycker att förslaget om "hårdare tag" mot dopingen är genomtänkt.
må väl

dopad sa...

Anabola (läs: manligt könshormon) och tillväxthormon har fantastiska effekter på äldre, vid 40 och efter kan de bidra till en klar kvalitetshöjning av välbefinnandet. Massor av åldersrelaterade sjukdomar skulle kunna förbättras drastiskt om läkemedelsbolagen var mer intresserade... vilket de inte är då det är då deras mål är att tjäna pengar, en sjuk person som hålls "levande" med medicin är det optimala.

Tillväxthormon reparerar nervceller (och är bra mot fetma)
http://anabolasteroider.wordpress.com/2009/09/30/tillvaxthormon-reparerar-nervceller-och-ar-bra-mot-fetma/

Tillväxthormon = bäst mot fetma
http://anabolasteroider.wordpress.com/2007/12/17/tillvaxthormon-bast-mot-fetma/

Dopingjouren ljuger om biverkingar från anabola
http://anabolasteroider.wordpress.com/2009/08/09/dopingjouren-ljuger-om-biverkingar-fran-anabola/

Sverige: första landet att förbjuda vältränade människor?
http://anabolasteroider.wordpress.com/2009/08/13/sverige-forsta-landet-att-forbjuda-valtranade-manniskor/

Karl Henriksson sa...

Om det finns medicinsk evidens för att någon hormonmedicin hjälper mot geriatriska sjukdomar välkomnar jag naturligtvis att den används där det är medicinskt motiverat - och det gör med all sannolikhet Maria Larsson också. Det gör det inte mindre viktigt att motarbeta dopning, som ju är en användning av preparaten som inte är medicinskt motiverad.

dopad sa...

Då känner du kanske till att i princip alla åldersrelaterade sjukdomar just har och göra med att den naturliga nivån av olika hormoner minskar? Hormoner är signalämnen som styr andra celler i kroppen, de påverkar ämnesomsättning och annat. Minskar de så minskar ämnesomsätting och vi blir svagare, tröttare och tappar driften att göra saker.

Problemet idrotten har är att hormoner kan påverka personen och prestera bättre fysiskt. Människor som haft oturen och födas av föräldrar med mindre bra gener kan lyckas tillskansa sig fördelar mot dem som fötts av föräldrar med bättre gener.

Det idrottsliga problemet försöker en del politiker och lösa i domstolen.

Jag undrar vem idag som orkar med och underkasta sig den kontroll som elitidrottare behöver. De måste hela tiden vara anträffbara för test, hela tiden vara vaksamma över vad de stoppar i sig samtidigt som man måste kämpa hårt där endast en mycket liten del får ut något av det. Ingen minns tvåan...

Vad folkhälsominister "Maria Larsson (KD)" försöker göra är i realiteten att förbjuda idrott eller i vart fall göra det mycket svårt för de som idrottar och på något vis försöker satsa.

dopad sa...

Länkar till presentationer om testosteron (dopning)

Testosterone and his brain
http://www.agingmale2006.com/abstracts/abs_ipsen_testosterone_brain.asp

Testosterone and his body functions
http://www.agingmale2006.com/abstracts/abs_ipsen_testosterone_body.asp

His mind, his body, his spirit, his testosterone therapy & his erectile physiology
http://www.agingmale2006.com/abstracts/abs_ipsen_testosterone_mind_body_spirit.asp

Testosterone and his quality of life
http://www.agingmale2006.com/abstracts/abs_ipsen_testosterone_Life_quality.asp

k sa...

varför svalnade detta. jag tycker att det är mycket viktig att vi i sverige kan få en bra vård?