21 december 2009

Tack för ert starka stöd!

För knappt en timme sedan fick jag resultatet från Kristdemokraternas provval i Stockholms län. Jag kandiderade ju till landstinget och hade vissa förhoppningar om ett gott resultat - men när jag fick se hur det gick blev jag nästan förstummad. En tredjeplats bland kandidaterna från Stockholms län (utom Stockholms stad) är betydligt bättre än jag vågat hoppas på och jag vill passa på att tacka alla er som har röstat på mig i provvalet. Jag är stolt, glad och tacksam över ert starka stöd!

Ungefär samtidigt publicerades även nomineringskommitténs förslag till de första nio platserna på landstingslistorna. Stockholms läns landsting består av tolv valkretsar och höststämman beslutade att de nio första namnen skulle vara gemensamma för samtliga valkretsar, både i staden och länet.

Nomineringskommittén valde att placera mig på sjunde plats, som nummer fem av kandidaterna från länet. Jag skulle förstås mot bakgrund av resultatet i provvalet kunna göra anspråk på en högre placering, men jag har samtidigt stort förtroende för Malin Appelgren och Aram El Khoury som flyttats upp till tredje respektive fjärde plats. De är kloka människor och duktiga politiker och jag känner mig inte sidsteppad.

Jag säger det för att jag vet att det är få saker som är så känsliga som valsedelskompositioner och jag har redan noterat att det finns en del upprörda stämningar i distriktet. Men jag kan tänka mig att konflikterna är betydligt större i granndistriktet Stockholms stad, där Kristdemokraternas gruppledare i landstinget, Pia Lidwall, inte har blivit nominerad som någon av toppkandidaterna. Medan till exempel Svenska Dagbladet har skrivit om hur Magnus Kolsjö utmanar Stig Nyman i länet, är det kanske det som pågår i Stockholms stad de borde ha skrivit om. Jag har helt ärligt inte en aning om vad som ligger bakom beslutet i Stockholms stads nomineringskommitté, men kan konstatera att Pia har gjort ett jättebra jobb med geriatriken i landstinget, som Stockholm har all anledning att känna sig stoltare över idag än vi gjorde för tre år sedan.

Nästa steg i fastställandet av valsedlarna är distriktens nomineringsstämmor, som kommer att hållas i januari. Därefter är det full fart fram till valet i september. Jag hoppas på ert fortsatta stöd hela vägen fram till valdagen!

Inga kommentarer: