08 december 2009

Nya äldreboenden på gång

Vid gårdagens kommunfullmäktigesammanträde hölls en interpellationsdebatt om nya äldreboenden i kommunen. Vi har också kunnat läsa en artikel på temat i veckans Mitt i Huddinge. Bakgrunden är ett missnöje bland somliga socialdemokrater över att vi efter maktskiftet 2007 avbröt planerna på en nytt jättestort äldreboende i Visättra Ängar.

Arkitekturen styr tanken - och tanken styr vården och omsorgen. Väljer man en väldigt storskalig lösning, kommer storskaligt institutionstänkande som ett brev på posten. När vi tog över makten hade vi förstås kunnat gå vidare på den vägen, men vi gick till val på att jobba för ett mänskligare samhälle, med större valfrihet för den enskilde. Inte på gammaldags socialistiska lösningar. Inte på institutionstänkande. Någon var alltså tvungen att säga "stopp", och den lotten föll på mig.

Och jag ångrar det inte.

Visst har vårt nej till jätteanläggningen i Visättra Ängar inneburit en viss platsbrist i äldreomsorgen, men jag tror att äldreboenden är för viktiga för panikbeslut. När vi bygger ett äldreboende ska det inte bara klara behoven för de närmaste tre åren. Vi bygger för framtiden. Äldreboendet ska finnas där och upplevas som attraktivt även om 30 år eller 50 år. De måste stå sig i konkurrensen mot andra äldreboenden när våra äldre får friheten att själva välja var de vill bo. Och det får inte vara för dyrt, för varje krona som går till höga lokalkostnader är en krona som inte kan gå till vården och omsorgen, själva kärnan i äldreomsorgen.

När jag ser på de tre helt nya äldreboenden som är på gång i kommunen - förutom att vi räddade Tallgården och håller på med en utbyggnad av Björnkulla - och jämför med Socialdemokraternas storskaliga anläggning (de gillar inte att jag kallar den "äldrefabrik", så jag låter bli...) i Visättra Ängar, känner jag mig stolt.

Vi planerar för att möta människors olikhet. Vi planerar för valfrihet.

Det kommunala fastighetsbolaget Huges projekt i Rosenhill i centrala Huddinge kommer att bli en fantastiskt fin anläggning i ett attraktivt läge för de många äldre som bor just i Sjödalen-Fullersta, och de privatägda äldreboendena i Vårby gård (alldeles vid Mälaren) och i Flemingsbergs C (mitt emot Huddinge sjukhus) kommer att ha olika kvalitéer som kompletterar kommunens övriga äldreboenden. Tillsammans bidrar de till att Huddinge blir en ännu bättre kommun att bli gammal i.

Inga kommentarer: