17 december 2009

Kvalitetsdeklarationer - ett viktigt steg i vårt kvalitetsarbete

Kvaliteten på kommunens äldreboenden är ett ständigt diskussionsämne, och så ska det förstås vara. Även det som är bra kan alltid förbättras - och emellanåt är förbättringspotentialen ännu större, om man säger så. Därför är det bra att äldreomsorgsnämnden nu har fastställt en kvalitetsdeklaration, en beskrivning av vad den som bor på något av våra äldreboenden faktiskt har rätt att förvänta dig. Det handlar om värdegrundsfrågor. Ett gott bemötande, med personal som är lyhörd för den boendes behov och värderingar och respekterar att det är de som arbetar i personens hem, inte den äldre som råkar bo på deras arbetsplats. Delaktighet, där den boende berättar hur och när han eller hon vill ha sin hjälp så att personalen kan utforma insatserna efter önskemålen. Men också om att en mängd praktiska saker ska fungera på ett bra sätt. God mat och en trivsam måltidsmiljö. Kunnig personal. Social samvaro, utevistelser och organiserade aktiviteter. Information i god tid och rätt att byta kontaktperson.

En kvalitetsdeklaration beskriver en miniminivå som gäller i hela kommunen. Men det är en ganska ambitiös miniminivå som kräver att de som eventuellt fortfarande lever med ett gammaldags institutionssynsätt på äldreomsorgen måste tänka om, samtidigt som ambitiösa och engagerade medarbetare snarare kan använda den som avstamp för en kvalitetsresa på våra äldreboenden. För när vi släpper loss den kreativitet och det engagemang som finns hos vår personsal kan äldreomsorgen bli precis hur bra och spännande som helst.

Inga kommentarer: