15 december 2009

Bättre vårdhygien räddar liv


Bättre hygien räddar 200 liv på sjukhus, konstaterar Svenska Dagbladet idag. Man skulle också kunna säga att bättre hygien gör att 200 slipper dö i onödan.

I artikeln presenteras beräkningar som tyder på att den satsning på bättre vårdhygien som gjorts de senaste åren har gjort att antalet patienter som drabbas av en vårdrelaterad infektion minskat med 40 000 på årsbasis, jämfört med våren 2008 - från 165 000 till 125 000.

Att ett bra patientsäkerhetsarbete skulle kunna minska antalet felbehandlingar och vårdrelaterade infektioner är inte överraskande, men att man i våra dagar med några enkla hygienregler skulle kunna minska de vårdrelaterade infektionerna så drastiskt är samtidigt ett underbetyg för den svenska vården. Semmelweis banbrytande upptäckt av hygienens betydelse gjordes ju som bekant inte år 2008 utan år 1847. Bra hygienrutiner borde idag vara en självklarhet inom all sjukvård. Och allra självklarast borde det förstås vara när det gäller vården av de allra mest infektionskänsliga, till exempel inom neonatalvården - där detta enkla projekt enligt SvD gjort att de vårdrelaterade infektionerna gått ner från 70 (!) procent till 14.

Ignaz Semmelweis tittar ner på oss från sin himmel och skakar på huvudet. Låt oss aldrig mer glömma bort sådana självklarheter!

Mer om projektet VårdRelaterade Infektioner Ska Stoppas (VRISS) hittar du här: SKL

Inga kommentarer: