17 februari 2010

Att förstå Sverige och den västerländska civilisationen

Just nu pågår ett par parallella debatter om det förslag till ny läroplan för grundskolan som håller på att tas fram på Skolverket. I den ena debatten handlar det om vad som ska ingå i ämnet historia, där förslaget förefaller vara att antiken och medeltiden mer eller mindre ska försvinna från schemat. I den andra debatten handlar det om att texter om kristendomens betydelse för svensk och västerländsk kultur ska tas bort eller tonas ner.

Jag kan tycka att det är litet olyckligt att de här debatterna förs parallellt med varandra, för egentligen rör det sig om en och samma debatt, eftersom förslagen är sprungna ur en och samma agenda.

Vill man förstå den västerländska civilisationen och den svenska kulturen, måste man gå den långa vägen i historien, till Tvåflodslandet och den sumeriska kilskriftskulturen, som via fenikier och hebréer, greker och romare, utgör dess ursprung. Man kan varken hoppa över romarrikets eller det medeltida Europas fortfarande högst aktuella påverkan på det samhälle vi har idag.

På samma sätt kan man omöjligen förstå vårt samhälle idag - hur sekulärt det än kan te sig - utan att ha en klar bild av dess judisk-kristna rötter. Den historiska kontinuiteten i konst och litteratur men också statsskick, ekonomi och alla andra delar av samhället gör att det tankegods som formats under årtusenden fortfarande präglar oss. Därför måste kunskapen förmedlas till dagens och morgondagens skolelever.

Sedan bör förstås inte ansvaret för att bringa kunskap och förståelse för den svenska kulturens och västerländska civilisationens rötter inskränka sig till ämnena historia och religionskunskap. Det bör också vara en viktig del i ämnen som svenska, engelska, samhällskunskap, musik och bild. Jag hoppas att regeringen inte släpper fram något förslag till läroplan där inte det väldigt tydligt framgår. All heder åt Dick Harrison och Stefan Gustavsson som rutit till mot Skolverkets förslag.

AB Dagen Dagen Dagen Expressen SvD SvD

6 kommentarer:

Fanders Satansson sa...

Jag slutar inte att bli förvånad över den okunnighet som råder i detta land om några fakta kring historia. Ni "ojar" er över att skolverket vill glömma antikens historia och när ni talar om Medeltiden så anser ni att kristendom och judendom haft betydelse för Europas utveckling. Men ni glömmer de viktigaste aktörerna. Jag undrar: är ni islamofober eller har ni lobotomiserats fullständigt? Varför vill ni ignorera att det var den arabiska kulturen som både räddade antikens kunskaper och utvecklade vetenskapen och tekniken och lade grunden till Europas kultur. Judendomen var bara en ellierad av det som muslimerna utvecklade. Judarna kunde arabiska och spred den arabiska kunskapen i Europa.
Vetenskap, medicin, matematik, jordbruksteknink, urbanism, astronomi. Ni svenskar borde åtminstone känna igen att ordet alkohol är arabiska. Muslimerna är nykterister, men ni hittade på en annan användning. i har blivit så berusade i självgodhet att ni inte kan erkänna det minsta åt en invandrarkultur som ni förföljer.

Karl Henriksson sa...

Nu är du verkligen ute i ogjort väder, "Fanders Satansson"! För vem är det som vill ignorera den arabiska kulturen? Inte jag i alla fall. Vem är det som förföljer någon invandrarkultur? Inte jag.

Den västerländska kulturen har inte växt fram i ett vacuum. Arabisk kultur - både i Mellanöstern och i dagens Spanien - har influerat utvecklingen. När man undervisar om Medeltidens historia är det självklart att även relationer till och influenser från den islamiska världen belyses.

Så - tona ner invektiven och kritisera istället dem som faktiskt inte verkar tycka att antiken och medeltiden är viktiga för att förstå dagens samhälle.

José L Ramírez sa...

Du läser som fan läser bibeln eller ute och seglar i det ogjorda vädret som du själv fruktar. Ja, jag menar bestämt (med välgrundad erfarenhet) att svensk kulturhistoria i allmänhet (oavsett att det finns personliga undantag, sonm t ex jag själv) inte uppmräksammat den betydlesen som den araviska kulturen harft för Europa. Jag understyker det igen, oavsett vad du vill påstå. Nu har Skolverket klantat sig och det är många som reagerar. Men ingen av kritikerna har nämnt att Medeltiden är viktigt just därför att den arabiska kulturen ligger till grund för den europeiska vetenskapen m m. Jan Björklund nämner vikten av medeltidskunskapen, men inte på denna grund. Stefan Blomberg gjorde en undersökning av svenska hilstorieböcker och fann att man behandlar hela den arabiska kulturhistorian på 4 rader. Du ska inte vara så raljerande, Henriksson. Jag skulle vilja veta hur mycket du själv kan, som blir så arg mot fakta.

Karl Henriksson sa...

José, jag är inte arg mot fakta. Däremot blir jag arg när jag möts av en ström missriktade invektiv.

Precis som jag skrev i min förra kommentar är jag väl medveten om den arabiska kulturens betydelse. Både som bevarare av arvet från antiken och i utvecklingen av vetenskap och teknologi under medeltiden. Jag har aldrig påstått något annat och kommer aldrig att påstå något annat än att de arabiska influenserna på den västerländska kulturen var mycket betydelsefulla och naturligtvis ska framgå av en god historieundervisning i skolan. Alla angrepp mot mig på den punkten faller därför platt.

Vill du vara arg över att det står så lite om den arabiska kulturen i svenska historieböcker - fine! Men rikta inte den ilskan mot mig. Försök att istället diskutera på en sansad och seriös nivå.

José L Ramírez sa...

Jag har inte riktat min kritik mot någon bestämd. Det finns en allmän okunskap som visar sig också hos de som vill ha mer historia. Du kanske är medveten om bristen på kunskapen om den europeiska kulturens arabiska arv via Bagdad, al Andalus och Sicilien. Men du nämner inte detta, trots att det är det viktigaste arvet vi har fått, när vi skryter om vetenskap och rationalism. Och att det är viktigt att lyfta fram det beror just på att vi har en förfärlig diskussion om muslimerna som främlingar och farliga. Sveriges kristna studieförbund (som också vet bättre) hjälpte muslimerna till att bilda ett svenskt muslimskt studieförbund som heter Ibn Rushd. Detta studieförbunds mål är att visa att islam o´ckså är en del av Sverige. Ibn Rushd kallades Averroes (den kordobesiske filosofen från 1100-talet) och översättningen av hans verk till latinet gjorde Aristoteles verk kända och påverkade medeltidskulturen i den riktning som ledde till vår upplysning (t o m August Comte erkänner det). Sekularism och retionalism drevs av averroeisterna.

José L Ramírez sa...

För klarhetens skull
Så här stod i det inlägget som kommentyeras här:

"Vill man förstå den västerländska civilisationen och den svenska kulturen, måste man gå den långa vägen i historien, till Tvåflodslandet och den sumeriska kilskriftskulturen, som via fenikier och hebréer, greker och romare, utgör dess ursprung. Man kan varken hoppa över romarrikets eller det medeltida Europas fortfarande högst aktuella påverkan på det samhälle vi har idag."
Jag tycker väldigt bra om detta försök att framhäva den kultur som skapades under flera tusen år kring Medelhavet. Jag saknade dock den kultur som i allra största utstrckning bidrog till Europas renässans och upplysningstid: den arabiska kulturen. De blev förmedlare av allt från antiken, Indien och Kina och utvecklade själva själva många partiksa kunskaper. Grekerna var mer teoretiska, men den arabiska kulturen bidrog till många tillämpningar, som européerna sedan velat påstå att de var egna uppfinningar.
Att jag reagerar på denna signifikativa historiska lucka beror också på att vi idag, mer än någonsin, är tvungna att finna en samlevnad med muslimernas barn och barnbarb. Det är inte bra att börja med en total ignorans av deras värde. Deras högtid sammanföll med det som vi kallar Medeltid. Sedan stagnerade deras kulturella utveckling medan vi tog hand om den och anvöände den vidare. Om vi ska få Europa att ha en fredlig och positiv framtid så måste vi faktist vidga den ömsesidiga kunskapen och det som förenar oss (som är mycket). Att fortsätta tjafsa om det som skiljer är fulltständigt idiotiskt. Muslimska invandrarbarn kommer att bli svenskar. Det är viktigt att de upplever att vi uppskattar våra gemensamma historiska värden. Att hålla på och prata om skillnader (vilka berör faktisk den äldre generationen, inte den nya) är att befästa en samhällsförstörande utvecklingstendens som Sverigedemoktarer och andra virrpannor vill. De förstår inte vad historia är. De tror att det handlar om stationer och nationalism. Vi lever i en globaliserad och alltmer avnationaliserad värld. Ska vi gå tillbaka till vikingatiden bara för att tillfredsställa SD? Jag kan mer av svensk historia än Sverigedemokraterna och efter 45 år i Sverige är mer svensk än dem som inte överskrif´dit 35 års ålder. Jag har levt längre i Sverige än genomsnittet av svenskarna. Och att jag har en annan bakgrund ger mig (om jag inte är fullständig knepp) möjlighet att förstå vissa svenska företeelser bättre än den som bara levt i en svensk smiljö i hela sitt liv. Historia består inte av stationer, historia är en resa som vi gör tillsammans med de nya passagerarna som kliver på.