16 februari 2010

Vårdval vs planekonomi

DN Debatt idag skriver sex logopeder om vad Vårdval Stockholm betytt för dem i arbetet med barn med läs- och skrivsvårigheter:

"För två år sedan rådde fortfarande ett system där landstingspolitiker beslutade hur många barn som hade behov av logopedutredningar och vart dessa skulle vända sig. Vi fick i uppgift att leverera detta antal, varken mer eller mindre. Resultatet var årslånga köer, hämmad verksamhetsutveckling samt ineffektiv och självgenererande byråkrati.

I dag är situationen helt annorlunda! Tidigare handlade våra arbetsmöten om hur vi skulle undvika att utreda fler barn än vad politikerna beslutat. I dag är barnen i fokus och vi diskuterar hur vi på bästa sätt kan möta deras behov, bland annat genom nya mottagningar och fördjupat samarbete med föräldrar och skola."

Övergången från en hårt reglerad planekonomi - visserligen med upphandlingar, men i tänkandet annars inte så fjärran från den sovjetiska modellen - till ett system där kunderna/brukarna/patienterna och deras behov och önskemål står i centrum är monumental.

Jag kan förstå hur de som velat ha en hårdare reglering tänkt. Kostnaderna får inte skena iväg, man måste hålla sin budget. Men ingen går till en logoped för att få hjälp med sina läs- och skrivsvårigheter utan att verkligen behöva det - och ju tidigare våra barn och ungdomar får hjälp, desto mer tjänar samhället på det! Samma sak med till exempel höftledsoperationer: Ingen skulle utsätta sig för en sådan om det inte verkligen behövdes, men samhället sparar enormt mycket pengar om operationen sker snabbt så att patienten slipper vara sjukskriven eller ha nedsatt arbetsförmåga.

Övergången från planekonomi till en fungerande, behovsstyrd marknad (med gemensam finansiering) gynnar hela samhället. Låt inte den rödgröna oppositionen sätta stopp för den!

Andra som bloggar om Vårdval Stockholm: Olov Lindquist, Birgitta Rydberg,

2 kommentarer:

Peter Andersson sa...

Kalle.
Jag är runt på en liten artighetsvisit hos bloggare som idag har hyllat vårdvalet. Ska erkänna att jag tänkte skippa en kommentar här när jag såg din "sovjetmodellkoppling", och med det en nivå på debatten jag inte deltar i.

Möjligen kan du trösta dig med att alliansen i - vad jag vet- ALLA landsting som har infört vårdval UTOM stockholm, har etableringsbeslut av politiken. Tex Halland där allt startade.

Som jag noterar i ett inlägg finns det inte en punkt i dagens DN debatt av logopederna som mildrar kritiken av vårdvalet.

Nu...skippar jag det här..ska kolla Björn Ferry o OS--medalj!?!?

/peter

Karl Henriksson sa...

Men Peter... "Alla andra gör det" är knappast ett hållbart argument, och hur som helst är inte Halland och Stockholm några jämförbara storheter.

När det gäller det planekonomiska tänkandet i landstinget blev jag ärligt talat chockad när jag engagerade mig i sjukvårdspolitiken i början av 2008, och jag tycker att det är märkligt att politiker, oavsett partifärg, kunnat acceptera det under så många år. Här har vårdvalet inneburit en väldigt viktig förändring i sättet att tänka.