08 februari 2010

Ett äldreboende där jag skulle kunna tänka mig att bo

Ikväll fattade vi ett väldigt klokt beslut i kommunfullmäktige i Huddinge. Vi beställde ett nytt äldreboende i Rosenhill i Fullersta.

Somliga klagar på att det tagit så lång tid att komma fram till det slutgiltiga beslutet om det här äldreboendet, men jag säger alltid att det är viktigare att fatta rätt beslut än att fatta ett snabbt beslut. Ett nytt äldreboende byggs inte bara för att klara de akuta behoven utan det byggs för framtiden. Det ska vara attraktivt inte bara idag utan också om fem, tio, trettio och femtio år. Det ska vara ett äldreboende där även jag ska kunna känna att jag skulle kunna tänka mig att bo, när den dagen kommer - för det här äldreboendet kommer fortfarande att stå kvar då.

Rosenhill - eller Vista-Västergården 1 som det står i de officiella pappren - är ett sådant äldreboende. Det ligger i ett naturskönt område i de södra delarna av Fullersta. Runt boendet kommer det att finnas en naturpark där många av de gamla träden som står där idag kommer att finnas kvar. I området mellan äldreboendet och Huddinge centrum - som inte ligger speciellt långt bort - kommer det att växa upp nya villa- och radhusområden, som kommer att bidra till den trivsamma miljön.

Själva äldreboendet är välplanerat. Lokalerna är yteffektiva, men det är också personaleffektivt. Jag vet, effektivitet låter krasst men vad det egentligen handlar om är att effektivt använda lokaler gör att vi kan satsa pengarna på fler händer i vården istället för dyra lokaler, och smarta lokaler gör att personalen kan ägna mer tid åt att faktiskt möta de boende och ge dem den vård och omsorg de behöver. Och det är ju faktiskt det som god äldreomsorg handlar om.

Och vi får äldreboendet till en högst rimlig kostnad - till en hyra som ligger i nivå med vad privata entreprenörer brukar betala, men med kvaliteter som de flesta andra äldreboenden brukar spara in på nu för tiden, till exempel ett fullt utrustat tillagningskök.

Ja, som ni hör känner jag mig väldigt nöjd idag. Det var en bra dag för Huddinges äldre - och för generationer av äldre som står på tillväxt!

Inga kommentarer: