03 februari 2010

De rödgrönas bristande känsla för bostadsekonomi

"Nybyggda lägenheter har idag orimligt höga hyror. Det måste vara billigare att bo i hyresrätt än en motsvarande bostadsrätt," säger kommunistledaren Lars Ohly (blivande finansminister i en rödgrön regering?) till Svenska Dagbladet idag.

Och det uttalandet kan väl stå som en symbol och förklaring till varför en rödgrön politik aldrig kan få en väl fungerande bostadsmarknad. För en hyresrätt kan aldrig - ska aldrig! - vara billigare än en motsvarande bostadsrätt, eftersom den faktiskt kostar mer. Byggkostnaderna är rimligen desamma, men i hyresrätten ingår dessutom en hel del service som bostadsrättsägaren får stå för själv, precis som Malin Siwe konstaterar i Dagens Nyheter. Service som kostar pengar, i Sverige ganska mycket pengar eftersom skatten på arbete (med ivrigt stöd av Lars Ohlys vänsterparti och övriga i vänsterkartellen) är väldigt hög. Och om man inte betalar lön till dem som utför arbetet tror jag att de fackliga organisationerna skulle reagera...

I och med att Lars Ohly och hans vänner inte ens verkar ha förstått de mest grundläggande förutsättningarna för en långsiktigt realistisk bostadspolitik, är det väl föga överraskande att de inte lyckas presentera några nya lösningar på de högst verkliga problemen som bostadsförsörjningen möter. Istället väljer man att göra ett da capo på en bostadspolitik som bevisligen inte löste problemen.

Istället för att förenkla regelverken och förbättra den bristande konkurrensen på byggmarknaden, de två faktorer som sannolikt bidrar mest till de höga nybyggnadskostnaderna, väljer man att presentera ett förslag om nya investeringsstöd med extra krångliga regler. Sifferlöst, dessutom, som för att verkligen understryka att de rödgröna inte förstår sig på eller bryr sig om vare sig bostadsbranschens ekonomi eller samhällsekonomin...

För säkerhets skull kompletterar man detta med förslag om att försvåra för hyresgäster som vill köpa sin fastighet och hårdare kommunal reglering av upplåtelseformerna, så att det till exempel skulle kunna bli omöjligt även för privata fastighetsägare att sälja till en bostadsrättsförening. Heja, sånt får säkert bygg- och fastighetsbolag att bli mer sugna på att investera!

Jag tror mer på bostadsminister Mats Odells linje att försöka skapa långsiktigt hållbara regler för bostadsmarknaden, så att kommuner, fastighetsägare och byggherrar kan agera utifrån vad som är klokt på sikt snarare än vad som för tillfället genererar bidrag. Den överenskommelse som Fastighetsägarna, SABO och Hyresgästföreningen slutit om hyressättningen är ett viktigt steg på vägen mot en bättre fungerande bostadsmarknad där även hyresrätter har en plats. Vad gäller regelförenklingar och förbättrad konkurrens i byggbranschen finns det mer att göra, och det är möjligt att det behövs en genomgång av beskattningsreglerna för de olika upplåtelseformerna så att konkurrensen dem emellan blir mer neutral, precis Hyresgästernas Barbro Engman brukar tala om.

Men när man talar om bostäder för dem med svagast ekonomi får man nog konstatera att lösningen inte i första hand är billiga, nybyggda bostäder - för oavsett hur billiga de än blir, kommer de att vara dyra i förhållande till det äldre beståndet. De som kommer att flytta in i de nybyggda, subventionerade hyreslägenheter som vänsterkartellen vill ha lär därför inte i första hand vara låginkomsttagare utan folk med hyggliga inkomster som har råd att betala vad det kostar. Förhoppningsvis ger de upphov till en flyttkedja som så småningom ger plats åt den som har svag ekonomi och idag saknar egen bostad - men det skulle förstås ha skett även utan subventioner!

Kristdemokraternas förslag om avskaffad skatt för uthyrning av del av bostad skulle däremot - till en mycket begränsad kostnad för staten - kunna leda till att en hel del människor som idag står utanför bostadsmarknaden kunde komma in på den, en insats direkt riktad mot de grupper som har de största behoven. Kanske 55.000 nya bostäder, enligt Svenska Dagbladet idag. Ett exempel på hur regelförenklingar och bättre skatteregler kan ge en positiv effekt på bostadsmarknaden.

Men det viktigaste är kanske att öka låginkomsttagarna disponibla inkomst. Jobbskatteavdraget gör att fler faktiskt har råd att betala vad det kostar och är därför viktigt även ur bostadspolitisk synpunkt, men vi måste också se till exempel till pensionärernas situation. Ett höjt bostadstillägg för pensionärer, som Äldreboendedelegationen pläderat för, skulle vara ett bra steg för att ge även våra äldre bättre möjligheter att välja sitt boende.

1 kommentar:

Jocke sa...

"De som kommer att flytta in i de nybyggda, subventionerade hyreslägenheter som vänsterkartellen vill ha lär därför inte i första hand vara låginkomsttagare utan folk med hyggliga inkomster som har råd att betala vad det kostar."

Är du säker på det ? Blir det inte i första hand de som inte själva behöver betala vad det kostar, d.v.s. de röd-grönas nya målgrupper ?