08 februari 2011

Ny politisk inriktning i Huddinge

Igår anmäldes den politiska majoritetens inriktning för 2011-2014 i kommunfullmäktige och ledde till en (onödigt) lång debatt. För den som inte vill läsa hela dokumentet, ska jag ge en kortfattad summering.

Först ska jag dock konstatera att den nya politiska inriktningen inte innebär någon radikal förändring. Det är ju samma politiska majoritet, kompletterad med Centerpartiet, så vi fortsätter förstås i samma framgångsrika riktning som de senaste åren: ordning och reda i ekonomin, ökad valfrihet och kvalitetsförbättringar i de kommunala kärnverksamheterna.

Ett viktigt besked är att vi vill fortsätta att utveckla valfriheten för barnfamiljerna. Därför vill vi kunna erbjuda såväl vårdnadsbidrag som flerfamiljssystem, familjedaghem och förskolor med olika pedagogiska profiler. Vi vill också satsa på föräldrautbildningar, minskade barngrupper i förskolan och barnomsorg på obekväm arbetstid. Dessutom ska vi genomföra en valfrihetsutredning där vi undersöker öppna förskolornas tillgänglighet och hur kommunen kan stödja familjerna när de söker olika möjligheter att kombinera arbete och familjeliv.

Vi fortsätter också på den inslagna valfrihetsvägen i äldreomsorgen. De äldre ska själva kunna välja när, hur och av vem vården och omsorgen ska ges. Fritt val även för vård- och omsorgsboende är en viktig reform. Vi ska också utveckla värdighetsgarantin för att ytterligare trygga ett gott omhändertagande i äldreomsorgen.

Vårt tydliga fokus på ordning och reda i kommunens ekonomi gör att vi inom de kommande åren också ser möjligheter att ytterligare sänka skatten, samtidigt som vi fortsätter att satsa på kvalitén i de kommunala kärnverksamheterna. Lägg till det till exempel 2.000 nya bostäder, nya kliv framåt på miljöområdet och satsningar på ökade kunskaper i skolan och bilden av en kommunledning som satsar framåt blir ännu tydligare.

Jag måste erkänna att jag blir lite förvånad när Sveriges Radio (eller ska "SR" kanske uttydas "Socialistisk Radio") sammanfattar den politiska inriktningen med att vi "i första hand" vill sänka skatten förstår jag inte. Men så är det förstås ofta när jag ser medierapporter och känner till verkligheten bortom reporterns vinkel.

Läs även på Kristdemokraternas hemsida, MyNewsdesk och Christian Ottossons blogg.

Inga kommentarer: