15 februari 2011

En intensiv trafikdag

En intensiv trafikdag är till ända. Från morgonens möte med pensionärsorganisationerna SPF och SPRF om hur de vill att samarbetet kring färdtjänst och tillgänglighet i kollektivtrafiken ska se ut till kvällens inlägg på landstingsbloggen har nästan allt handlat om trafikfrågorna.

Dagens sista möte var för min del trafiknämndens sammanträde. I fokus var förstås den senaste veckans kaos i kollektivtrafiken. Mina erfarenheter: I torsdags eftermiddag tog det en halvtimme innan bussen hem dök upp. På fredagförmiddagen skulle jag som tur var inte till Huddinge utan till stan, så jag kunde ta tåget. En halvtimme försenat. Däremot var tunnelbanans blå linje avstängd p.g.a. rökutveckling på Stadshagens station. Resegarantin gick inte att använda för det gick inte att nå fram till någon av taxiväxlarna. På väg till Huddinge på eftermiddagen tog resan från Centralen nästan en timme. På måndagen var bussen till Huddinge 20 minuter försenad och bussen hem ännu mer. Men idag (och i söndags) gick i alla fall mina tåg ungefär som de skulle, vilket förmodligen gör mig ganska ensam bland dem som åkt på Västerhaninge-linjen idag.

Vi kan inte vara nöjda. Vare sig med hur trafiken fungerat de senaste dagarna eller tidigare den här vintern. SL måste kunna bättre. Det fanns alltså skäl för diskussion. Samtidigt kan jag förstå frustrationen hos en del SL-tjänstemän. Snöfallet i torsdags-fredags var monumentalt. Tydligen utfärdade SMHI en klass 2-varning med rekommendationen att inte lämna hemmet. Vägarna var glashala och är, som bekant, inte SL:s ansvarsområde. Av säkerhetsskäl valde nästan alla bussgarage att ställa in trafiken på morgonen, vilket kommer att kosta dem många miljoner. Ett misslyckande, förvisso, men kanske inte ett orimligt misslyckande.

Ett större problem än det akuta läget på fredagmorgonen är nog egentligen det faktum att det varit fortsatta förseningar och inställda avgångar ända sedan i torsdags. Folk kan nog förstå att det stora snöfallet orsakade tillfälliga störningar, om man bara fick information om det, men dag efter dag? Nej, det håller inte. Då sänks förtroendet för kollektivtrafiken och de som har möjlighet ger sig istället ut på våra redan överbelastade vägar.

Sedan kan jag tycka att debatten på trafiknämndens sammanträde efter ett tag stod lika stilla som bussarna på fredagmorgonen, men det är en annan femma.

Mellan morgonmötet med pensionärsföreningarna och eftermiddagssammanträdet med trafiknämnden hann jag bland annat med en del informationsspridning om att jag vill utvidga Lagen om Valfrihetssystem (LOV) till att även omfatta färdtjänst, sjukresor och s.k. turbundna resor, något som jag skrivit en motion om till Kristdemokraternas riksting i sommar. Valfriheten ska gälla även färdtjänstens kunder, det är min bestämda uppfattning. Jag hann också med en dubbelintervju med en taltidning för synskadade.

Men det blev inte enbart trafikfrågor. Jag hann även med att berätta om förskolenämndens beslut igår: inte mindre än tre nya, fristående familjedaghem och en ny fristående förskola godkändes, och så begärde man en förstudie för en ny passivhusförskola. (OBS! Det är huset som ska vara passivt, inte barnen! Energiska barn och energieffektiva hus...) Bra jobbat av förskolenämnden! Fler alternativ i barnomsorgen är bra för Huddinges familjer.

Inga kommentarer: