03 februari 2011

Kollektivtrafikens stora utmaning

Bara var fjärde resa i landet sker med kollektivtrafik. Inte ens i Stockholms län - som har den i särklass högsta resandeandelen - sker mer än hälften av resorna med kollektivtrafik, bara 47 procent. Det framgår av Kollektivtrafikbarometern 2010, berättar Dagens Nyheter. Endast i fyra län överstiger resandeandelen 15 procent, förutom i Stockholm är det i Skåne, Västra Götaland och Uppsala län.

Utifrån de miljö- och klimatambitioner som finns är det inte hållbart. Kollektivtrafikens andel av resandet måste öka. Samtidigt uppger 53 procent av de intervjuade att de är nöjda med kollektivtrafiken, 63 procent av de flitiga resenärerna, och 79 procent var nöjda med den senaste resan.

"För den som inte är expert på undersökningar kan det tyckas underligt att betydligt fler är nöjda med senaste resan än med resandet generellt," skriver artikelförfattaren, men jag kan tycka att det inte är speciellt märkligt. Jag är nöjd med de tre resor som jag hittills gjort med kollektivtrafiken idag, och förhoppningsvis går det alldeles utmärkt på vägen hem också. Ungefär 9 av 10 resor går bra, men problemet är att den tionde inte gör det - att man inte riktigt kan lita på kollektivtrafiken. Tillförlitligheten är kollektivtrafikens stora utmaning, och då inte minst för den spårburna trafiken.

Samtidigt konstateras i artikeln att utvecklad spårtrafik är en väldigt viktig faktor där man faktiskt lyckats öka kollektivtrafikresandet. Pågatågen i Skåne tas som exempel i artikeln, men även Tvärbanan i Stockholm visar på precis samma sak. Därför är den satsning på nya spår som nu görs i Stockholm och på en del andra håll i landet så viktig. Nya tåg och spårvagnar kommer att göra kollektivtrafiken mer attraktiv för fler resenärer. En ordentlig satsning på infrastrukturen kan höja kollektivtrafikresandets andel.

Inga kommentarer: