15 april 2011

En riktigt bra dag

Idag var en riktigt bra dag. Att det var varmt och solen sken var i sig tillräckligt för att göra alla och envar lite lyckligare, men till det kom också ett antal positiva händelser, framför allt på två teman: infartsparkeringar och färdtjänst.

Som politisk sekreterare känner jag mig förstås väldigt nöjd över att det pressmeddelande vi skickade ut i morse med anledning av samhällsbyggnadsnämndens möte igår ledde till ett reportage i TV4, där vårt kommunalråd Tomas Hansson (KD) intervjuades. Samhällsbyggnadsnämndens beslut om att införa p-avgifter på kommunens infartsparkeringar men låta det vara gratis för den som har ett giltigt SL-kort känns väldigt klokt. Jag frestas att kalla det en salomonisk lösning. För dem som valt att använda våra infartsparkeringar som boendeparkering - på tok för många! - kommer det att innebära krångel som förhoppningsvis gör att de inte tycker att det är värt besväret. För de regelbundna arbetspendlarna ökas då möjligheten att få en p-plats när man behöver det, medan parkeringen inte kostar mer än ungefär som en liter bensin, så sällanåkarna blir inte speciellt avskräckta när de faktiskt behöver en infartsparkering. Och det kändes som om TV4:s reporter höll med.

Som landstingspolitiker och ordförande i färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen känner jag mig också väldigt nöjd. Dagen började med att Svenska Dagbladet publicerade en debattartikel som jag skrivit tillsammans med biträdande socialborgarrådet Ewa Samuelsson (KD). Rubriken var "Dags för valfrihet även inom färdtjänsten". I artikeln pläderar vi för att Lagen om Valfrihetssystem (LOV) ska utvidgas till att även omfatta färdtjänst, sjukresor och s.k. turbundna resor, eftersom dagens lagstiftning försvårar eller rentav förhindrar valfrihet för de äldre och funktionshindrade som använder tjänsterna.

På eftermiddagen hade sedan färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen ett extra sammanträde där vi gick igenom och fick några slutliga klargöranden inför den stora upphandling av färdtjänst med taxi som ska genomföras i länet och så gott som eniga kunde ställa oss bakom förslaget. Tyvärr inte en valfrihetsupphandling, eftersom lagstiftningen inte ger det stöd som behövs, men en upphandling där vi ändå strävar efter att höja kvalitén i färdtjänsten ytterligare. Och då ska man ändå säga att kvalitén idag inte är dålig. Tidspassningen är mycket hög och jag tror att det är många branscher där man skulle slå sig till ro med en kundnöjdhet på cirka 90 procent. Men även när saker och ting nästan alltid går rätt så bra finns det sådant som skulle kunna bli bättre. Varje resenär som blir illa bemött och varje körning som missas eller blir försenad är förstås ett misslyckande och ett skäl att ytterligare skruva lite i systemet så att servicen kan bli ännu bättre.

Det slutliga beslutet om upphandlingen kommer att fattas vid trafiknämndens sammanträde på tisdag. En liten kommentar om upphandlingen kan läsas i detta pressmeddelande.

Inga kommentarer: