28 april 2011

Parboendegaranti införs

Idag klubbade äldreomsorgsnämnden en parboendegaranti. Om äldre huddingepar vill fortsätta att leva tillsammans även när en av dem måste flytta till ett äldreboende, ska partnern utan vårdbehov få flytta med. Ett viktigt steg för att tillse att kommunens äldre får rätten till ett värdigt liv även på ålderns höst.

Beslutet att utreda frågan fattades förra året fattades förra året efter ett ordförandeförslag i nämnden. Jag var ju ordförande i nämnden på den tiden och minns resonemangen vi förde. Om människor valt att leva tillsammans så ska inte kommunen skilja dem åt. Samtidigt blev vi uppmärksamma på en rad olika problem, inte minst det faktum att den som har vårdbehov förr eller senare kommer att avlida - oftast före sin livskamrat. Vad händer då? I kommunens servicehus, där vi alltid har öppnat för parboende, är det många lägenheter som bebos av äldre som inte har behov av vård och omsorg. Vad händer om samma situation uppstår på övriga äldreboenden?

Nu har förvaltningen gjort en noggrann analys. Man har kommit fram till att problemen nog uppförstorats och det förslag som vi i äldreomsorgsnämnden fattade beslut om idag var väldigt enkelt. Avlider den som har vårdbehov ska den efterlevande kunna bo kvar. Vår bedömning är att det inte kommer att handla om speciellt många personer - men är väldigt viktigt för dem det handlar om.

Nästa steg är att beslutet ska fastställas av kommunfullmäktige. Det är nödvändigt eftersom kommunfullmäktiges riktlinjer för äldreomsorgen behöver ändras.

Apropå ändringar som gör att de som bor på äldreboenden får möjlighet att bestämma mer över sina liv, föreslår en statlig utredning att de från april nästa år ska få rätt att dricka alkohol på boendet, om de så önskar. Själv känner jag inte någon sådan önskan, men jag tycker att det är självklart att de äldre ska ha den möjligheten. Det handlar ju om vuxna människor, att förvägra dem samma rättigheter som andra känns orimligt. I Huddinge har det varit tillåtet under många år. På till exempel Rosendalsgården brukar man ordna pubkvällar och den som vill kan ta sig ett glas öl eller vin till maten. Men det är ju bra att man förtydligar reglerna så att inte kommuner med mer av förmyndarinställning ska sätta käppar i hjulet för människors fria val.

Inga kommentarer: