11 oktober 2011

Parboendegaranti och kundval för familjerådgvning

Först fattade vi beslut om att införa kundval för familjerådgivning enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV). Några minuter senare beslutade vi att införa en parboendegaranti i äldreomsorgen. Kvällens kommunfullmäktigesammanträde var ett tydligt ställningstagande för folks rätt att bestämma över sina egna liv.

Vi kristdemokrater motionerade om valfrihet inom familjerådgivning för ganska många år sedan, år 2004 om jag inte missminner mig. När vi fick makten efter förra valet genomförde vi en valfrihetsupphandling, men med det stöd som LOV ger kan vi nu göra en ännu bättre upphandling. Förhoppningsvis kommer vi nu att få se fler alternativ inom familjerådgivningen än de fyra vi har idag, och kanske också mer nischade utförare. Familjen är samhällets viktigaste byggsten och att stödja familjerna är en viktig uppgift när vi bygger ett gott samhälle, men familjerna är olika och har olika behov. Fungerande familjerådgivning förutsätter förtroende. Därför är alternativ och valfrihet på detta område så oerhört viktig.

Parboendegaranti är en annan fråga som har hängt med ett tag. Jag lade ett ordförandeförslag om parboendegaranti i äldreomsorgsnämnden i maj 2010. I april i år kom förslaget om en parboendegaranti upp för beslut i nämnden och idag kunde vi alltså fatta beslut i kommunfullmäktige om de nödvändiga förändringarna i reglerna. För mig är det inte bara en valfrihetsfråga utan också en fråga om värdighet och respekt. Om människor har valt att leva tillsammans ska inte kommunen skilja dem åt. Det kändes därför skönt att få utropa ett "Äntligen!" i fullmäktiges talarstol idag. Reformen kommer nog inte att beröra så många, men den är så principiellt viktig, inte minst för oss som betonar familjens betydelse.

Inga kommentarer: