19 oktober 2011

Rekordsatsning på färdtjänst

Jag är väldigt glad över den rekordsatsning på färdtjänsten som vi i Alliansen nu gör i trafiknämndens budget för år 2012. De senaste åren har vi sett ett växande behov av färdtjänst och en ordentlig satsning har därför varit en viktig prioritering för oss. Budgeten ökas med 72 miljoner kronor jämfört med år 2011. Det motsvarar 286.000 resor. Den sammanlagda budgetomslutningen för färdtjänstverksamheten uppgår för år 2012 till 1.211 miljoner kronor, vilket beräknas räcka till sammanlagt 3,2 miljoner resor.

Under nästa år fortsätter arbetet med att förenkla resetilldelningen för resenärerna genom en minskad byråkrati och förenkling av regler. Andra viktiga reformer inför de kommande åren är att införa ökat kundval för färdtjänstens resenärer, utveckla närtrafiken och modernisera tillståndsgivningen så att den är i fas med den allt mer tillgängliga kollektivtrafiken. Tillsammans ska satsningarna ge ett friare resande och därmed ett bättre liv för Stockholms många äldre och funktionshindrade.

Inga kommentarer: