19 januari 2006

Skolorna i Skogås - och frånvaron av dem i Länna

Stämningen var mindre hätsk på dagens/gårdagens demokratiforummöte om skolorna i Skogås än senast det begav sig. Men det betydde inte att det var något direkt varmt mottagande Erling Karlsson (s) m.fl fick. Den här gången fick dock folk från förvaltningen - som Ragnar Åsbrink, förvaltningschef, Inga-Lill Tingström, grundskolechef och områdets rektorer - ta merparten av kritiken.

Återigen var det lännaföräldrarna som dominerade. Jag vet inte om det var någon som inte var anställd eller politiker som yttrade sig, förutom lännaföräldrarna. Det kan under dessa omständigheter vara lätt att glömma att merparten av alla skolbarn i området faktiskt inte kommer från Länna utan från Skogås, och att deras situation inte sällan är mer utsatt än lännabarnens.

Här har vi ett intressant dilemma inför framtiden. Å ena sidan behöver vi - måste vi! - komma till rätta med den segregation som finns på skolorna i Skogås idag. Om vi vill erbjuda alla elever en fullvärdig skolutbildning kan vi inte låta somliga av dem gå i klasser där 80, 90 eller 100 procent av eleverna inte har svenska som modersmål. Det säger sig självt. Barnen lär sig god svenska genom att det talas god svenska runt omkring dem - inklusive på skolgården.

Å andra sidan bor eleverna i de lägsta årskurserna och förskolan i andra områden än de gjorde när skolorna byggdes. Om eleverna från Länna ska vara med och bidra till integrationen behöver de nästan skolskjuts. Ja, stryk "nästan", från de bortre delarna av Länna är det mer än två kilometer redan till den närmaste skolan, Sjötorpsskolan (som trots allt ligger på gränsen till Länna), och förstås ännu längre till de övriga skolorna.

Men att bygga en ny skola i Länna, som många av lännaföräldrarna vill, skulle inte bara vara kostsamt. Det skulle rentav vara slösaktigt, eftersom det finns gott om utrymme på de redan existerande skolorna, enligt förvaltningens redogörelse (som visserligen ifrågasattes av flera närvarande, på ett försynt sätt till och med av undertecknad). Enligt förvaltningen finns det plats för mer än 300 barn till i skolorna i Skogås.

Så vad ska man då göra? Jag vet inte. Jag har en del tankar och idéer som snurrar, men de är inte riktigt på den nivån att de går att sätta på pränt än. Men det ska bli väldigt intressant att följa vad som kommer ut ur de lyssnarmöten med föräldrar och personal som ska hållas på de olika skolorna i Skogås under mars månad.

Inga kommentarer: