31 januari 2006

Sälj AB Vårljus

Trots vad somliga vänstermänniskor tror så har vi i inom alliansen i Huddinge inte någon hemlig agenda om att privatisera kommunala företag. Tvärtom, Huddinge kommun har till skillnad från många andra kommuner en ganska sund struktur på sitt företagsägande. Det handlar nästan uteslutande om kommunala fastigheter (där kommunen själv alltså är kunden), hyreslägenheter samt fjärrvärmenät och -produktion. Och det är verksamhet som jag tycker att kommunen inom överskådlig framtid bör fortsätta driva.

Men i marginalen finns det verksamheter som man känner att kommunen borde avyttra så snart tillfälle ges. Ta till exempel AB Vårljus. Företaget ägs gemensamt av 25 kommuner i Stockholms län och bedriver verksamheter inom vård och social service. Ingen av ägarkommunerna är speciellt intresserad av bolaget. Alla försöker i möjligaste mån istället sköta vården på hemmaplan, eftersom AB Vårljus tjänster är mycket dyra att ta i anspråk. Bolagets styrelse och ledning förefaller ha dålig koll på vilka tjänster som efterfrågas och väljer att beteckna kommuner där man förlorat upphandlingar som "felande".

Nu har bolaget hamnat i en akut kris och behöver ett aktieägartillskott. Visst, konkurs ska naturligtvis i möjligaste mån undvikas. Men det behövs mer än att man pytsar in nya pengar. Det behövs mer än att man avvecklar olönsamma verksamhetsgrenar. Det behövs en struktur med en ägare som tar ansvar och som inte bara låter ledningen fortsätta som om ingenting hänt när krisen närmar sig, en ägare som verkligen tycker att den här verksamheten är viktig och är beredd att engagera sig. Inte 25 ägare som alla behöver vända sig till respektive kommunfullmäktige när viktiga beslut ska fattas, och som alla tycker att den här verksamheten är en så försvinnande liten del av verksamheten att den allt som oftast inte är värd att bekymra sig om.

Jag bryr mig inte om ifall den framtida ägaren är ett privat företag, en icke-vinstdrivande organisation eller en eller ett par kommuner. Men att inte göra någonting åt ägarförhållandena är som att sätta låten på repeat - det kan ta en stund, men så småningom är man tillbaka i samma situation igen.

Därför borde Huddinge kommun verka för att AB Vårljus säljs.

Och ur högtalarna strömmar The Hives "Supply and Demand".

Inga kommentarer: