14 mars 2006

Äldredagen i fullmäktige

Kommunfullmäktige idag hade alla förutsättningar att bli det kortaste på många år. Det fanns bara några få punkter på programmet, och ingen av dem föranledde egentligen några större strider. Alla var egentligen tämligen eniga om besluten som skulle fattas.

Men.

Det är snart val, som alla säkert har märkt, och en av de frågor som av allt att döma kommer att vara hetast är de äldres situation. Ett par ärenden handlade om detta - dels ett medborgarförslag från två f.d. politiker som numera är ordförande och vice ordförande i kommunens pensionärsråd, dels en motion. Det betydde att politiker från om inte alla så åtminstone de allra flesta partier kände sig föranledda att gå upp i talarstolen och framföra att deras parti är det som bryr sig allra mest om äldreomsorgen och de äldres situation.

(Tomas Hansson var förstås den som gjorde det för Kristdemokraternas räkning, men han gjorde det förstås med all rätt - Kristdemokraterna är ju det parti som bryr sig mest om äldreomsorgen och de äldres situation. Och även om jag skriver det med ett ironiskt leende på läpparna så är jag samtidigt fullt övertygad om att det är sant.)

Hur som helst, att fullmäktigeledamöterna vill gå upp och lufta strupen i en valvinnarfråga så här ett halvår före dagen V är inte så konstigt. Mer märklig var den avslutande debatten.

Två representanter för PRO i Fullersta hade lämnat in ett medborgarförslag om att Fullersta Gård skulle användas till aktivitetslokaler åt PRO Fullersta. Nu utbröt en intensiv debatt om huruvida medborgarförslaget skulle få ställas, eftersom det framgick ganska tydligt att förslagsställarna agerade som representanter för PRO-föreningen snarare än som privatpersoner. Jag är glad över att Kristdemokraterna - som enda oppositionsparti - inte gick upp och protesterade mot att förslaget skulle få skickas vidare till kommunstyrelsen, men vi skulle ha kommit hem 15-20 minuter tidigare ifall alla andra också kommit till den ståndpunkten.

Sedan är det en annan sak att PRO:s förslag är en genuin form av kapitalförstöring. Fullersta Gård är med sin historia och sitt fantastiska läge nära Huddinge Centrum en tillgång som kommunen måste utnyttja på ett bra mycket bättre sätt än som föreningslokaler åt en förening som skulle kunna samlas i snart sagt vilken typ av lokal som helst. Kanske skulle den kunna bli en fin restaurang och konferensanläggning. Kanske något helt annat. Men det utrymme som skapats genom att Barn- och Ungdomspsykiatrin äntligen lämnat lokalerna bör inte förspillas.

Jag hoppas att vi i framtiden får mer diskussioner om hur Fullersta Gård ska användas och mindre av diskussioner kring fåniga formaliafrågor. Och så hoppas jag att inga såg på den delen av fullmäktigedebatten på TV.

Inga kommentarer: