24 maj 2006

Byggtempot, Länna och skolsituationen

"Moderater kritiska till högt byggtempo" är rubriken på en artikel i veckans Mitt i Huddinge. Och visst har de rätt i att vi inte får bygga bostäder fortare än vi hinner bygga den nödvändiga infrastrukturen runt omkring. Det allra tydligaste exemplet är kanske i Vistaberg, där inte ens det vägnät som behövs för det nya bostadsområdet finns idag - och det är staten som ska bygga vägen (nya Södertörnsleden), och staten inte tänker göra det än på ett antal år. Samtidigt behövs det fler bostäder, så det vore olyckligt om man drog åt bromsen för mycket. Bygg rätt, bygg där det behövs mer blandad bebyggelse, där det finns fungerande väg- och kollektivtrafik, där det finns kapacitet i förskolor och skolor.

Men det som är lite märkligt med artikeln (med tanke på rubriken) är att den till största delen handlar om Pysslingen-föräldrarnas kampanj för att det ska byggas en ny skola i Länna. Och en ny skola i Länna tror jag inte att Moderaterna har tänkt sig, åtminstone inte inom de närmaste åren.

Själv kan jag tycka att det vore väldigt olyckligt om man valde att satsa 50-100 miljoner kronor på att bygga en ny skola i Länna nu. Dels av ekonomiska skäl. Det är inte precis så att vi har problem med för låga lokalkostnader som det är idag... Vi har inte heller någon brist på skollokaler. Visserligen ligger inte någon av skolorna i Länna, men Sjötorpsskolan ligger typ 100 meter från "gränsen" och det får väl anses vara ett högst acceptabelt avstånd. Och sist, men inte minst, behöver vi skapa en bättre integration av invandrarbarnen i området - medan en ny skola i Länna snarast skulle förvärra det problemet.

Därmed inte sagt att man inte ska förbättra situationen för lännabarnen. Det finns mycket man kan göra och jag ska göra mitt bästa för att det ska bli gjort. Men jag kan inte acceptera att det sker på bekostnad av invandrarbarnen från västra Skogås.

1 kommentar:

Kent sa...

Vad jag förstår så är kristdemokraterna inget alternativ för oss
som inser behovet av en skola i Länna.

Trots att expansionen i Länna har medfört ansenliga skatteintäkter så tycks kommunen
vara ytterst ovillig att satsa någonting i Länna. Man får intryck av att kommunen hyser
en närmast övernitisk spariver, detta trots en så hög kommunalskattesats.
Man undrar varför, vart pengarna tar vägen och hur allvarliga problemen egentligen
är i den här kommunen?

Med tanke på den kraftiga expansionen i Länna har jag svårt att se hur skolorna
ska räcka till. Jag hyser ingen större tilltro till kommuns prognoser och framtidsplaner.
De har de tidigare träffat helt fel och tycks inte överensstämma med verkligheten nu heller.
Trots att de under lång tid har ifrågasatts har det, mig veterligen,
fortfarande inte gjorts något försök att vare sig förbättra eller förtydliga dessa prognoser.

En skola i Länna är inte bara en fördel för Länna, utan även för Skogås och hela området.
Ingen är betjänt av överfulla skolor. Alla vill nog ha en plats på den skola man önskar.
Flertalet sannolikt på en skola i närområdet, så även barn i Skogås.
Att tvångsförflytta och pussla med barn pga av platsbrist är knappast vad någon önskar.
Att dölja det med tal om "integration" och andra svepskäl gör inte saken bättre.

Sista meningen "Men jag kan inte acceptera att det sker på bekostnad av invandrarbarnen
från västra Skogås." är för mig helt obegriplig, vad avses med bekostnad?

MVH /Kent