29 maj 2006

Ännu en opinionsundersökning om trängselskatten...

Ett av de hetaste ärendena på dagens kommunstyrelsesammanträde var förstås Folkpartiets motion om folkomröstning om trängselskatten.

Trängselskatten har ju debatterats till leda i kommunfullmäktige, men idag lyckades majoriteten med Ann-Marie Högberg (s) i spetsen faktiskt lägga nytt virke på brasan - som om det behövdes.

Förslaget att huddingeborna ska få folkomrösta precis som befolkningen i 18 andra kommuner i Stockholms län avslogs med hänvisning till att en "folkomröstning är ett viktigt demokratiskt instrument, som inte får fuskas bort". Vilket snarast borde vara en pik mot partibröderna i Stockholms stad och deras genomlömska och ledande valsedelsutformning, men istället var riktat mot oppositionen i Huddinge för att man vill ha en folkomröstning.

Sedan lägger majoriteten ett förslag om att man istället för folkomröstning där samtliga röstberättigade har möjlighet att delta ska genomföra en opinionsundersökning där ett mindre antal huddingebor ska få säga vad de tycker i samma fråga.

Frågan är bara vilken eller vilka frågor de ska få svara på. Vi pumpas ju snart sagt dagligdags med opinionsmätningar om hur folk ställer sig till trängselskatten - och svaret går än i ena riktningen, än i den andra, beroende på hur frågorna är ställda. När Stockholms stad genomför undersökningar är formuleringarna lika genompolitiserande och argumenterande som dem man tänker ställa i folkomröstningen, och på kommunstyrelsens sammanträde berättade Miljöpartiets avgående kommunalråd ungefär hur han vill att frågorna i Huddinges opinionsundersökning ska formuleras - och de var om möjligt ännu mer ledande än Stockholms stads frågor. Den som säger nej ska samtidigt känna dåligt samvete för det, är poängen.

Om nu sossarna och deras kumpaner i stadshuset satsat på ledande formuleringar för att få de svar de vill ha, och Miljöpartiets kommunalråd i Huddinge vill ha ledande formuleringar, vad ska vi då tro om den opinionsundersökning de nu tänker beställa? Att den blir opartisk och på ett bättre sätt än en folkomröstning skulle berätta vad huddingeborna tycker? Att den kommer att bli ett bra instrument för att påverka beslutsfattarna (dvs riksdagen) när frågan om trängselskattens permanentande kommer upp på dagordningen?

Nej, mig har de i alla fall inte övertygat än. Sossarnas track record när det gäller demokrati och medborgarinflytande i den här frågan är sannerligen under all kritik så här långt. Visst, presenterar de ett sakligt frågeunderlag så är en opinionsundersökning förstås bättre än ingenting, men det får aldrig samma status som en folkomröstning. Blir frågorna å andra sidan så vinklade som Håkan Apelkrona vill ha dem, då är det bättre att inte ställa dem alls.

Inga kommentarer: