22 juni 2006

Inför tjänstegarantier!

Signaturen "Besviken huddingebo" ger i Mitt i Huddinge veckans tistel till bygglovsavdelningen, som fortfarande jobbar med oktoberansökningarna fastän man sagt att de ska vara handlagda inom 3 månader.

Det skulle inte ha hänt i kristdemokratiskt styrda Markaryd. Där har man infört tjänstegarantier. Kommunen ger tydliga löften om handläggningstider - och håller dem.

Tyvärr säger Socialdemokraterna i Huddinge nej. Därför behövs en stark kristdemokrati i vår kommun - och ett maktskifte!

Inga kommentarer: