03 april 2007

Fastighetsskatten avskaffas

Idag kom regeringen med det glädjebesked jag efterfrågade för ett par dagar sedan: Fastighetsskatten ska vara avskaffad från och med 1 januari 2008. Istället ska en kommunal avgift tas ut (max 4.500 kr per småhus eller 900 kr per lägenhet i flerfamiljshus) och reavinstskatten på fastigheter höjas från 20 till 30 procent, dvs samma nivå som för andra reavinster.

Det här är bra, rätt och rimligt. Jag har väntat på det här beslutet, som gör att ens skatteutgifter inte längre beror på hur mycket grannen betalat för sin kåk.

Men jag noterar att beslutet i det här läget bara rör bostäder, inte övriga fastigheter. För det är kanske där som den största poängen finns ur kommunal synvinkel.

Låt mig ta ett exempel. En ganska liten kommun kan ha ett stort köpcentrum som drar till sig väldigt mycket trafik från andra kommuner. Den här trafiken gör att man måste bygga nya, dyra trafiklösningar, som i stor utsträckning belastar den kommunala budgeten. Så länge kommunen har egen mark att sälja i området kan man göra reavinster när man säljer den och på så sätt bekosta investeringarna, men när fastigheterna sedan ökar i värde går hela vinsten till staten - som faktiskt inte har några kostnader att tala om för det här köpcentret. Finns det ingen kommunal mark att sälja tänker sig kommunen nog för både en och två gånger innan man tillåter ett köpcentrum att växa fram.

Med en kommunal fastighetsavgift även på kommersiella fastigheter skulle de kommuner som satsar på att utveckla sitt näringsliv - både handel, industri och kontor - få en bra skattebas som stödjer det arbetet, vilket skulle sporra kommunerna att ta initiativ för ett bättre näringslivsklimat. Kanske skulle det på några års sikt leda till att det i stockholmsområdet inte längre var en sådan skriande brist på bra industrimark. Då skulle våra företag kunna utvecklas bättre och fler kunna få ett jobb. Och det skulle i alla fall jag tycka vore bra.

Inga kommentarer: