19 april 2007

"Maria Larsson"-pengarna kommer väl till pass

Ansökan om stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre, de s.k. "Maria Larsson-pengarna", är nu inskickad. Det är en diger lunta med projekt inom vart och ett av de olika områden som pengarna kan användas inom (utom förstärkt läkartillgång i särskilt boende, som helt och hållet är landstingets ansvar). Det känns bra att vi kan genomföra storsatsningar inom såväl förebyggande arbete - t.ex. uppsökande verksamhet, hälsosamtal och äldreteam - rehabilitering och demensvård, men jag vill också lyfta fram den satsning som görs på det sociala innehållet. Ensamhet är en av vår tids stora folksjukdomar - inte minst bland de äldre. Och kanske mer i storstadskommuner som Huddinge än på många andra håll. Vi måste hitta nya vägar för att komma åt den här situationen, som för med sig många samhällsproblem. Inte minst viktigt här är förstås samarbete med olika frivilligorganisationer, t.ex. pensionärsorganisationerna.

Inga kommentarer: