12 april 2007

Idag invigdes anhörigcentralen

Idag invigdes anhörigcentralen på Sjödalsvägen 7 i Huddinge Centrum. Jag hade fått äran att komma dit för att invigningstala och klippa bandet - en premiär för mig i egenskap av nämndsordförande.

De anhöriga är en så otroligt viktig del av omsorgen om vår äldre. Vi som arbetar med den kommunala äldreomsorgen kan erbjuda vård och olika typer av servicetjänster. Det ska vi göra bra, och det gör vi också i de allra flesta fallen.

Men utan människor som står oss nära, utan den kärlek, omtanke och omsorg som de ger, förlorar våra liv en viktig dimension – värden som inte kan köpas för pengar. Ingen hemtjänst i världen kan ersätta det som vår maka/make, våra barn eller våra barnbarn får betyda.

Nu är det så att när man använder ord som kärlek och omtanke kan det kanske upplevas som om den anhöriges situation är enkel, om bara hjärtat är på det rätta stället. Men det är snarare tvärtom – det kan vara otroligt jobbigt just därför att hjärtat är på rätta stället. Det är jobbigt att se hur den man älskar blir svag, sjuk och hjälplös. Det är också lätt att bli isolerad. Man vill så väl, men ens anhöriga behöver så mycket omsorg att man knappt orkar med.

Därför känns det jättebra att på olika sätt kunna stödja dessa ofta förbisedda hjältarna, till exempel med en anhörigcentral där man kan få stöd och rådgivning och träffa andra människor i liknande situation.

Anhörigcentralen är ett steg för att förbättra situationen för de anhöriga. Jag kan lova att det kommer att komma fler, men jag kan inte lova vilka de kommer att bli - och jag lyssnar ivrigt efter nya förslag på hur vi kan göra livet lite lättare för de anhöriga.

Inga kommentarer: