16 april 2007

Kettner, Penn & Teller

I dagens City skriver Anna Kettner (s) och en rad andra sossar i landstinget en debattartikel om att intäkterna från förmögenhetsskatten borde gå till att bygga Citybanan, bygga ut tvärbanan norrut från Alvik, bygga Tvärspårväg Syd från Älvsjö till Flemingsberg via Skärholmen, dubbelspår till Nynäshamn och, på sikt, tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och en ny pendeltågsgren från Solna till Arninge.

Men, frågar sig vän av ordning, om nu förmögenhetsskatten skulle kunna ge så fantastiska konsekvenser - och jag är i princip positiv till vart och ett av de nämnda förslagen - varför har just ingenting gått till detta ändamål under de 12 senaste åren, då Socialdemokraterna härskade i Rosenbad?

I det perspektivet inser man att det här bara är ytterligare ett exempel på sossarnas så omhuldade pratpolitik. Eller bullshit, som Penn & Teller säger.

Det är skönt att vi nu har fått en regering som istället faktiskt levererar vad man lovat. Jag hoppas att en hel del av den tillväxt som blir följden av skiftet från pratarna till görarna också kommer att komma Stor-Stockholms infrastruktur till del. I vårbudgeten idag blev det visst 125 Mkr, men det behövs mer, mycket mer.

Inga kommentarer: