17 april 2007

Nytt kraftvärmeverk i Igelsta

Att det var mycket prat i fullmäktige igår hindrade inte att församlingen också då och då, i någon paus i pratandet, fattade ett viktigt beslut. Ett sådant var byggandet av ett nytt kraftvärmeverk i Igelsta i Södertälje. Värmeverket beräknas kosta cirka 2,5 miljarder kronor. 2.500.000.000 kronor. Nästan ofattbart mycket pengar. Som tur är är inte Huddinge kommun ensam om denna investering, utan vi delar den med Botkyrka och Södertälje, som alla - via olika kommunala bolag - äger andelar i Söderenergi AB, som driver Igelstaverket.

Projektet innehåller förutom ett nytt, jättestort kraftverk - enligt uppgift landets största biobränsleeldade kraftvärmeverk - också förbättrade ledningar till och från Fortums nät i Stockholm. Förutom ekonomiska vinster beräknas projektet leda till bättre leveranssäkerhet genom att kapaciteten höjs väsentligt, men också - och inte minst - till bättre miljö. Genom att i första hand använda det nya, miljövänliga kraftvärmeverket reducerar man behovet av att använda till exempel de små oljeeldade värmeverk som finns i systemet. Man kan också minska användningen av det lilla värmeverket vid Gamla Nynäsvägen i Skogås, vilket förstås jag som skogåsbo tycker är bra.

Inga kommentarer: