17 april 2007

Nu blir det möjligt att köpa sitt hus

Ännu ett viktigt ärende som klubbades av kommunfullmäktige igår var de nya ägardirektiven för Huge Fastigheter AB. I dem fastslogs att bolaget ska "underlätta för människor som enskilt eller tillsammans med andra själva vill ta ansvar för sitt boende." Det innebär i klartext att Huge ska ha en positiv grundinställning till dem som vill ombilda sin fastighet till bostadsrätter eller ägarlägenheter, men också till andra varianter som exempelvis kooperativa hyresrätter eller helt enkelt grannsamverkan av olika slag.

Det här är ett viktigt steg. Jag ska i ärlighetens namn säga att jag inte tror att det blir någon stor ström av bostadsrättsföreningar som vill köpa sin hus - men det är viktigt att möjligheten finns och att inställningen från fastighetsägarens sida i grunden är positiv. Det är bra att ge folk möjligheter.

Inga kommentarer: