19 januari 2008

Sven-Erik Österberg och arbetsmarknadspengen

I en ny rapport föreslår Kristdemokraterna (med riksdagsledamöterna Stefan Attefall och Desirée Pethrus-Engström i spetsen) en arbetsmarknadspeng, rapporterar Svenska Dagbladet. Pengen ska kunna variera till exempel beroende på personens utbildningsbakgrund, språkkunskaper och tidigare sjukskrivningshistoria - ju längre man står från arbetsmarknaden, desto högre peng för arbetsförmedlingen som faktiskt lyckas ordna ett riktigt jobb.

Förslaget kan tyckas så självklart att folk borde titta på varandra och fråga sig "Varför har vi inte gjort så förut?" Men socialdemokraternas Sven-Erik Österberg säger istället "Det här verkar lite panikartat i ett läge när man ser att det är väldigt många som står utanför arbetsmarknaden."

Hallå? Det är fler än någonsin tidigare som har ett jobb - och väldigt mycket fler än när Sven-Erik Österberg var minister! Visst är det fortfarande väldigt många som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden, men inte alls så många som när Socialdemokraterna bestämde. Då var fokus istället på att få in folk i något annat än jobb, så att de i alla fall inte fanns med i arbetslöshetsstatistiken. Nu är fokus istället inriktat på att få ännu fler i jobb, ännu bättre fart på Sverige. Alliansregeringen har visat att medicinen fungerar. Men hr Österberg verkar fortfarande mer intresserad av att dela ut placebo-tabletter.

Inga kommentarer: