29 januari 2008

Ergonomia uppmärksammas

Webbplatsen Sunt liv uppmärksammade nyligen projektet Ergonomia, som pågår inom äldreomsorgsförvaltningen i Huddinge. Och jag förstår dem, för de resultat som man kan visa upp är fantastiska, rentav överväldigande. Syftet är att minska belastningsskador hos vårdpersonalen och inriktningen har varit på undersköterskor och vårdbiträden som är över 55 år - en högriskgrupp för sjukskrivningar.

Målgruppen har fått genomgå en tredagars utbildning i förflyttningsteknik, ergonomi och balans med ett tretimmars uppföljningstillfälle 30-35 dagar senare. Antalet deltagare som inte haft besvär från nacke, axlar och/eller rygg de senaste 14 dagarna ökade från 22 till 40 (av 69), dvs med drygt 80 procent!

Under 2006 var kursdeltagarna sjukskrivna i 23 dagar för sjukdom i rörelseorganen - året därpå endast 6 dagar, en minskning med hela 74 procent.

Den statistiken visar väl om något att den här typen av förebyggande arbete är väl värt att satsa på för den som bedriver äldreomsorg - först och främst naturligtvis för personalens skull, men även ur ekonomisk synvinkel. Alla vinner på att människor mår bättre.

Inga kommentarer: